Hoppa till innehåll

I juni fanns det 259 800 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.7.2022 8.07
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av juni 259 800. Det är 56 400 mindre som ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 56 400 personer. I juni anmäldes 94 300 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 189 700 lediga jobb, vilket är 44 400 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juni sammanlagt 259 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 400 färre än ett år tidigare och 24 400 fler än föregående månad.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 142 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 21 000 färre än i juni föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av juni fanns det i hela landet 18 100 permitterade, vilket är 29 200 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 12 400, vilket är 21 700 färre än i juni i fjol. Från och med maj ökade antalet permitterade på heltid med 400.

Antalet långtidsarbetslösa var 95 500

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 95 500, vilket är 16 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 95 200, det vill säga 16 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 10 600 färre än i juni i fjol, det vill säga sammanlagt 29 800. I januari–juni avslutades i genomsnitt 61,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,2 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under juni månad anmäldes 94 300 nya lediga jobb, dvs. 15 300 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 189 700 lediga jobb, vilket är 44 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni deltog 103 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 500 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.


Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 52 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,0 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 200 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent, dvs. 1,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/sv/statistik/dokumentation/tyti

Ytterligare information:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7118

Tillbaka till toppen