Hoppa till innehåll

I maj fanns det 301 200 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2021 8.03
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av maj 301 200

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av maj sammanlagt 301 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 131 500 färre än ett år tidigare, men 74 600 fler än för två år sedan i maj. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 17 200. Av de arbetslösa arbetssökandena var 154 500 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av maj fanns det i hela landet 56 100 permitterade, vilket är 125 300 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 41 200, vilket är 117 000 färre än i maj i fjol. Från och med april minskade antalet permitterade på heltid med 12 700.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 110 900. Detta är 41 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 110 500, det vill säga 31 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 20 200 färre än i maj i fjol, det vill säga sammanlagt 36 100. I januari–maj avslutades 56,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under maj månad anmäldes 80 800 nya lediga jobb, det vill säga 35 700 fler än i maj förra året. Allt som allt fanns det i maj 154 800 lediga jobb, vilket är 57 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 113 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 7 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 138 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,0 procent, dvs. 4,0 procentenheter högre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 275 000, vilket är 25 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,6 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html


Ytterligare information:
Liisa Larja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7036
 

Tillbaka till toppen