Hoppa till innehåll
Media

I november fanns det 252 700 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av november. Totalt 259 000, en minskning 61 800  på för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 61 800 personer på ett år. I november anmäldes 93 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 168 100 lediga jobb, vilket är 76 800 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av november sammanlagt 252 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 61 800 färre än ett år tidigare, men 24 100 fler än för två år sedan i november. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 134 900 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 27 800 permitterade, vilket är 48 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 18 600, vilket är 39 300 färre än i november i fjol. Från och med oktober minskade antalet permitterade på heltid med 1 100.

Antalet långtidsarbetslösa var 106 200

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 106 200. Detta är 20 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 99 800, det vill säga 16 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 500 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 26 500. I januari–november avslutades i genomsnitt 61,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

I november anmäldes 93 100 nya lediga jobb, det vill säga 43 700 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 168 100 lediga jobb, vilket är 76 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av november deltog 115 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 200 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 62 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,8 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än i november i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 164 000, vilket är 24 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Juho Peltonen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7119

Tillbaka till toppen