Hoppa till innehåll

I oktober fanns det 312 700 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2020 8.14
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slut av oktober 2020.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 312 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 88 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 74 900 permitterade, vilket är 58 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 57 200, vilket är 46 300 fler än i oktober i fjol. Från och med september ökade antalet permitterade på heltid med 400.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 82 000. Detta är 20 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 114 400, det vill säga 28 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 600 fler än i oktober i fjol, det vill säga sammanlagt 36 300. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 64,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 53 000 nya lediga jobb, det vill säga 12 100 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 100 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 20 400 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 118 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 500 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 26 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,5 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 203 000, vilket är 34 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,4 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen