Hoppa till innehåll
Media

I september fanns det 315 800 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2020 8.03
Pressmeddelande
Grafiken: Arbetslösa arbetssökande i september 2020.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 315 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 89 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 900. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av september fanns det i hela landet 73 600 permitterade, vilket är 60 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 56 700, vilket är 48 400 fler än i september i fjol. Från och med augusti minskade antalet permitterade på heltid med 4 200.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 81 100. Detta är 18 500 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 113 500, det vill säga 27 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 10 200 fler än i september i fjol, det vill säga sammanlagt 38 100. I januari–september avslutades i genomsnitt 63,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,4 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september 58 100 nya lediga jobb, dvs. 7 400 färre än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 103 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 500 färre än för ett år sedan.

I slutet av september deltog 113 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 400 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 35 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än i september i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 208 000, vilket är 47 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,6 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen