Hoppa till innehåll

I turistföretagens förväntningar syns den ekonomiska osäkerheten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2022 11.01 | Publicerad på svenska 18.10.2022 kl. 10.17
Pressmeddelande

De närmaste konjunkturutsikterna för företagen inom turistbranschen är klart sämre än för ett år sedan, men positivare än för andra branscher. Förväntningarna på sysselsättningen i företagen inom turistbranschen är dock bättre än för ett år sedan. Tillgången på kompetent arbetskraft är fortfarande förknippad med svårigheter. Effekterna av det ryska anfallskriget upplevs i större utsträckning av turistföretagen än av företag inom andra tjänstesektorer. Uppgifterna baserar sig på den SMF-företagsbarometer om turistbranschen som publicerades den 14 oktober 2022 och beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsmiljö.

De små och medelstora turistföretagens konjunkturförväntningar under den närmaste tiden är nätt och jämnt positiva. Företagen i turistbranschen tror att priserna och prisnivån för tjänster kommer att stiga och lönsamheten att sjunka. Trots dessa förväntningar bedömer dock drygt en femtedel av företagen att antalet anställda kommer att öka under det kommande året, vilket är klart mer än de små och medelstora företagens förväntningar i genomsnitt. Coronaviruset bidrog till att personalen flyttade någon annanstans och på grund av detta råder det fortfarande personalbrist hos många turistföretag. Andelen turistföretag som växer kraftigt och i möjligaste mån växer ligger på samma nivå som genomsnittet för övriga branscher. För alla små och medelstora företag är de nordiska länderna och de övriga EU-länderna de viktigaste marknaderna, men för turistföretagen är Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland också viktigt.

Över hälften av turistföretagen bedömde att Rysslands angrepp mot Ukraina inverkat negativt på deras affärsverksamhet. Konsekvenserna syns oftast i form av ökande produktionskostnader och minskad efterfrågan.

Turistföretagen har förnyats genom nya investeringar och verksamhetssätt samt genom anställning av ny personal. Det har satsats mer än i fjol på personalutbildning. En mindre andel av företagen inom turistbranschen har gjort investeringar jämfört med företag inom andra branscher. Jämfört med föregående år har andelen turistföretag som investerar legat på samma nivå. 

Företagen inom turistbranschen upplever att det finns mest behov av att utveckla marknadsföringen och försäljningen. I turistföretagen utgör de problem som hänför sig till tillgången på arbetskraft oftare ett hinder för utveckling än i andra små och medelstora företag. Trots att ny personal har anställts hänför sig problemen till personalens kompetens.  

Turistföretagen utnyttjar digitala verktyg och tjänster, såsom sociala medier och inköp och försäljningar online, i sin affärsverksamhet klart mer än små och medelstora företag i genomsnitt. De möjligheter som digitaliseringen erbjuder hjälper turistföretagen att nå ut till kundgrupperna och stärka företagsbilden.

Uppgifterna framgår av SMF-företagsbarometern som beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsmiljö. Barometern har tagits fram av arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera. Bland respondenterna fanns 470 företag inom turistbranschen. Uppgifterna samlades in av Taloustutkimus under juni–juli 2022. 

Ytterligare information:
Outi Kaihola, branschchef för turism, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 029 502 4047, [email protected]
Ida Honkanen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7033, [email protected]
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, [email protected]

 

 

Tillbaka till toppen