Hoppa till innehåll
Media

Ilona Lundström fortsätter som avdelningschef

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 13.31
Pressmeddelande

Ilona Lundström fortsätter som avdelningschef för avdelningen för innovationer och företagsfinansiering vid arbets- och näringsministeriet 1 augusti 2021–31 juli 2026. Regeringen fattade beslut om utnämningen den 3 juni 2021. 

Förvaltningsdoktor Ilona Lundström har sedan 2016 varit avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet vid avdelningen för innovationer och företagsfinansiering. Dessförinnan arbetade hon som direktör vid Tekes 2014–2016 och som enhetschef 2007–2014. Tidigare arbetade hon vid Kommunförbundet som sakkunnig vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling 2005–2007 och som forskare 2002–2005. 

Avdelningen för innovationer och företagsfinansiering vid arbets- och näringsministeriet ansvarar för utveckling av innovationspolitiken, företagspolitiken och den offentliga företagsfinansieringen. Avdelningen främjar genom sina åtgärder företagens och branschernas tillväxt, internationalisering och förnyelse. 

Avdelningen styr verksamheten vid Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Geologiska forskningscentralen, Finnvera Abp, Finlands Industriinvestering Ab och VTT Ab. På grund av avdelningens verksamhetsområde framhävs internationaliseringen i avdelningens ledning och verksamhet och i betydande grad också den gemensamma EU-politiken och det samarbete och påverkan som hänför sig till den.

Tjänsten ledigförklarades vid utgången av den nuvarande tjänsteinnehavarens femåriga tjänsteperiod den 31 juli 2021. Det kom in 28 ansökningar.

Ytterligare information:
Raimo Luoma, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7244
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
 

Tillbaka till toppen