Hoppa till innehåll

Jaktplansupphandlingen medför arbete och utkomst i Finland

arbets- och näringsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 16.37 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 12.16
Pressmeddelande

Beslut om Finlands kommande anskaffning av jaktplan fattades den 10 december 2021. Genom industriellt samarbete i anslutning till anskaffningen skapas ny betydande teknisk kompetens för den finländska industrin.

"Anskaffningen ger finländska företag nya möjligheter genom industriellt samarbete och fördjupar därigenom också våra handelsrelationer med Förenta staterna”, kommenterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari upphandlingen.

Anbudets direkta och indirekta inhemska sysselsättningseffekt av industriellt samarbete är sammanlagt cirka 6 000 årsverken.

”Lösningen skapar med tanke på försörjningsberedskapen en stark kompetens inom den inhemska industrin och är samhällsekonomiskt betydelsefull. De arbetsplatser och den utkomst som anskaffningen medför är också välkomna biprodukter till upphandlingen”, kommenterar arbetsminister Tuula Haatainen, som ansvarar för industriellt samarbete.

Det industriella samarbetet består av både direkt och indirekt samarbete. Det direkta industriella samarbetet riktar sig direkt till det jaktplan som köps medan föremålet för det indirekta industriella samarbetet är överföring av sådan teknik och kunskap som är viktiga med tanke på statens väsentliga säkerhetsintressen till Finlands försvars- och säkerhetsindustri.

De viktigaste projekten inom det industriella samarbetet är den omfattande tillverkningen av främre flygkroppsdelar till F-35 i Finland också för andra användare, produktionen av komponenter samt utrustningens testnings- och underhållskapacitet. Finland erbjuds dessutom ett projekt för slutmontering av motorer för flygvapenplan.

”Den anskaffning som genomförs på lång sikt innebär att en stor skara finländska företag får en dörr till den amerikanska marknaden och en utmärkt möjlighet att erbjuda sitt kunnande. Sysselsättnings- och livskraftseffekterna kommer att synas på olika håll i Finland”, berättar näringsminister Mika Lintilä.

Det industriella samarbetets mål är att utveckla och underhålla försvars- och säkerhetsindustriell produktion, teknik och kunskap som är av avgörande betydelse för det militära försvaret, statens säkerhet och samhällets vitala funktioner samt att förbättra och trygga den nationella försörjningsberedskapen. 

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsminister Tuula Haatainens specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Antti Siika-aho, näringsminister Lintiläs specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnaris specialmedarbetare, tfn 050 524 6559

 

Mika Lintilä Tuula Haatainen Ville Skinnari
Tillbaka till toppen