Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Järventaus och Kekäläinen utredare för strategi för företagsfrämjande

Arbets- och näringsministeriet
16.2.2018 12.01
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä har utsett Jussi Järventaus och Henrietta Kekäläinen till utredare för att utarbeta ett förslag till ett första strategiskt åtgärdsprogram för främjande av företagande.

Lintilä understryker att Finland behöver en långsiktig vision för företagsfrämjande som sträcker sig över regeringsperioder och förvaltningsgränser.

– Under denna regeringsperiod har vi redan fått till stånd en hel del goda åtgärder som främjar företagande, men det saknas någonting som binder dem samman. Vi behöver en ambitiös och förutsägbar företagarpolitik och mer samarbete över förvaltningsgränserna. Jag hoppas att utredarna i bred utsträckning tar ställning till frågor som gäller bl.a. företagarnas sociala trygghet och arbetshälsa, konstaterar Lintilä.

– Vi bör ha som mål att stärka det inhemska arbetet och ägarskapet och den inhemska produktiviteten. Om vi lyckas med det gynnas hela Finland, fortsätter Lintilä.

Företagandet har stärkts under de senaste åren

Uppstartsföretagaren Henrietta Kekäläinen är en av tre grundare av och för närvarande vd för det finländska bolaget Carbo Culture, som är verksamt i USA med att förädla biokol för kommersiella ändamål. Jussi Järventaus har tidigare varit bl.a. justitieminister samt under en lång period vd för Företagarna i Finland.

– Företagandet i Finland har stärkts betydligt under de senaste åren. Också landets regering har genomfört många åtgärder för att främja företagande. Det är dock viktigt för vår välfärd att man i och med förändringar i omvärlden märkbart höjer ribban och förbättrar målmedvetenheten och långsiktigheten i företagsfrämjandet. Jag är gärna med i ett projekt som förhoppningsvis stöder Finlands väg mot att bli en förebild även i fråga om företagande, säger Järventaus.

Kekäläinen tror att vi genom rätt ändringar kan underlätta företagarnas verksamhet och göra Finland till ett internationellt ansett land för företag att placera sitt huvudkontor i.

– Företagsverksamheten regleras nu av bestämmelser som inte är planerade med tanke på internationella tillväxtföretag. Min roll i utredningen är att fokusera på problempunkter för uppstartsföretag och tillväxtföretag, sådana som det finns flera exempel på hos kolleger och placerare, säger Kekäläinen.

Utredarna ska rapportera om resultat och lägga fram ett förslag till strategiskt åtgärdsprogram för främjande av företagande senast den 30 juni 2018. Regeringen fattar beslut om åtgärder utifrån strategin för företagsfrämjande efter att ha diskuterat med berörda grupper.

Beslut om tillsättande

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9208
Kari Alanko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2366

Tillbaka till toppen