Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nästan 40 företag har redan förbundit sig till etisk tillämpning av AI

Arbets- och näringsministeriet
5.10.2018 9.31
Pressmeddelande

Så många som 37 företag och andra aktörer har redan förbundit sig att utarbeta etiska principer för artificiell intelligens (AI). Principerna beskriver hur AI ska användas på ett rättvist och förtroendeskapande sätt. Såväl stora som små finländska företag från olika branscher och aktörer inom den offentliga sektorn är engagerade. För organisationerna ordnades ett kickoff-evenemang den 5 oktober 2018 i Helsingfors.

– AI väcker flera etiska frågor och är till och med förknippad med hotbilder. När ett företag tar de ändringar som AI medför på allvar och AI-lösningarna visar sig innebära fördelar för kunderna, skapas också ett brett förtroende. Det är fint att så många företag redan har antagit utmaningen, säger näringsminister Mika Lintilä, som lanserade etikutmaningen inom Finlands AI-program i september. 

Målet är att inledningsvis få med 300 företag eller andra organisationer före utgången av året. Du kan anta utmaningen och komma med på adressen tekoalyaika.fi/etiikka.   

Etik en del av företagsansvaret

K-gruppen, OP Gruppen och Stora Enso har deltagit i att utforma utmaningen och var de första företagen som anslöt sig till den. 

– K-gruppen är världens mest ansvarsfulla och Finlands största företag inom handelsbranschen. Det är naturligt att etiska principer för utnyttjande av AI styr och stöder allt arbete kring AI hos oss, sammanfattar Minna Vakkilainen, som är direktör med ansvar för kunduppgifter och analys hos K-gruppen.

– Att främja våra kunders ekonomiska framgång och välfärd är centralt i utnyttjandet av kunskapskapitalet och AI. Deras förtroende för vår etik i användningen av AI skapar en grund för våra planer inom området, säger Antti Myllymäki, som är chef för AI-enheten vid OP Gruppen. 

– Vi på Stora Enso bygger vår affärsverksamhet på en etiskt hållbar grund och vi vill också i fråga om ny teknik ligga i framkant och fundera över vad detta i praktiken innebär, säger Samuli Savo, som är digitaliseringsdirektör vid Stora Enso.

Utmaningen tas upp på konferensen AI Forum 2018

När minister Lintilä står värd för konferensen AI Forum 2018 i Esbo den 8–9 oktober träffar han sina europeiska kolleger och använder sig av behållningen från kickoff-evenemanget när han för Finlands budskap vidare.

– I Europa är det fortfarande sällsynt att företagen reglerar sig själva i fråga om etisk användning av AI. De finländska företagen har möjlighet att vara internationella föregångare i etisk användning av AI. För att vi ska kunna säkerställa europeiska värderingar är företagens egna åtgärder nödvändiga vid sidan om lagstiftningen, säger minister Lintilä. 

Organisationer från olika branscher deltar

Hittills har följande aktörer förbundit sig till etisk tillämpning av AI: Accenture, Barona, BearingPoint, Be Customer Smart Oy, Befolkningsregistercentralen, Berner Oy, Business Finland Oy, CGI Suomi Oy, CHAOS architects Oy, DAIN Studios, Dazzle Oy, Digia Oy, DNA Oyj, Esbo stad, Fortum, Fourkind, Futurice, Health Innovation Academy Oy, Helsinki Ingelligence Oy, Kiinteistömaailma Oy, K-gruppen, Kunnan Taitoa Oy, Microsoft Oy, Neste, Nixu Oyj, OP Gruppen, Reaktor, Saidot.ai, Sanoma Oyj, Selko Technologies Oy, Solita Oy, Stora Enso, Tieto, Skatteförvaltningen, Wärtsilä Corporation, YEEA Work Oy och 8-bit-sheep. 

Programmet för artificiell intelligens är ett program som tillsatts av minister Lintilä och vars mål är att göra AI till en framgångsfaktor för finländska företag. 

Ytterligare upplysningar:

Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 506 0180
Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7162

Kontaktuppgifter till de företag som varit med och startat utmaningen:
Antti Myllymäki, chef för AI-enheten, OP Gruppen, tfn 010 252 2139, [email protected]
Minna Vakkilainen, Head of Analytics and Customer Data, K-gruppen, tfn 046 920 7503, [email protected] 
Samuli Savo, Chief Digital Officer, Stora Enso, tfn 050 387 0331, sam

Tillbaka till toppen