Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Cheferna samlade ihop tips om hur det finländska ledarskapet ska kunna utvecklas

Arbets- och näringsministeriet
7.2.2019 8.15
Pressmeddelande

Över 70 finländska chefer har samlat ihop tips om hur det finländska chefskapet skulle kunna utvecklas och gjort en lista av tipsen. I fjol avslöjade en omfattande undersökning att det finns tre ömma punkter i det finländska chefskapet: samtalskulturen på arbetsplatserna, stödet för förmågan att arbeta självständigt samt bristen på djärvt tänkande. På den lista som cheferna nu sammanställt finns fem tips om hur var och en av utmaningarna skulle kunna bemötas.

Arbets- och näringsministeriets undersökning Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus avslöjade förra sommaren att den finländska ledarskapskulturen trots sina goda sidor också har mycket som kan förbättras. Man tog genast tag i de utmaningar som upptäcktes vid undersökningen, och har nu samlat ihop 15 konkreta tips om hur chefskapet vid de finländska företagen skulle kunna utvecklas. Under november - januari deltog över 70 finländska chefer och experter i ledarskapsfrågor i utarbetandet av konkreta tips.

— Undersökningen visade att de finländska cheferna borde samtala mer, stödja förmågan att arbeta självständigt samt tänka i större och djärvare banor. Vi började genast begrunda hur bristerna skulle kunna avhjälpas i det dagliga arbetet på arbetsplatserna, och tipsen är mycket konkreta, säger Margita Klemetti, projektdirektör för projektet Arbetsliv 2020.

Gemensamt för toppteamen är gott samspel

I den workshop som koncentrerade sig på samtalskulturen konstaterades det att bakom de prestationer som ett toppteam åstadkommer ligger ofta uttryckligen gott samspel. Innovationer skapas allt oftare genom gemensamt utvecklingsarbete, vilket förutsätter förmåga att kommunicera. Nyckeln till förmågan att arbeta självständigt i sin tur hittas i låg hierarki, som är ett särdrag hos de finländska företagen. Med hjälp av tipsen kan den låga hierarkin bidra till förmågan att arbeta självständigt och därigenom omvandlas till en konkurrensfördel. När man talade om djärvhet konstaterades att skapandet av exceptionella innovationer ofta inte handlar om ny teknik eller begriplighet, utan det är fråga om en djärv ändring i sättet att tänka.

— Det som är gemensamt för alla tips är att konkurrensfördelar och ekonomisk avkastning tycks kräva mjuka värden, såsom förtroende, öppenhet, närvaro och kommunikationsförmåga, som grund, konstaterar Klemetti.

Visionen i det av arbets- och näringsministeriet samordnade projektet Arbetsliv 2020 är att Finland ska ha Europas bästa arbetsliv år 2020. Visionen baserar sig på den nationella arbetslivsstrategi som utarbetades på trepartsbasis år 2012.

Finländska chefers tips om hur samtalskulturen skulle kunna förbättras

 1. Försäkra dig om att informationsflödet är öppet. Motivera alla beslut och garantera total genomsynlighet.
 2. Välj moderna informationskanaler och stöd den aktiva användningen av dem.Uppmuntra de anställda att diskutera också annat än bara arbetsfrågor.
 3. Skapa äkta möjligheter att påverka gemensamma saker. Stöd gemensamt utvecklingsarbete och initiativtagande.
 4. Tillåt också diskussioner kring svåra ämnen och ta tag i de problem som dyker upp i diskussionerna.
 5. Skapa spelregler för diskussionerna. Förbind dig till en uppskattande samtalskultur och ingrip om någon bryter mot spelreglerna.

Chefernas tips om hur självständigheten i arbetet skulle kunna ökas

 1. Fastställ vilket slag av självständighet i arbetet som medför konkurrensfördelar just för ditt företag.
 2. Upprepa era värden, ert sätt att arbeta, er historia och målbild. Stärk entusiasmen och upplevelsen att arbetet har betydelse. Gemensam kultur kräver att lågan hela tiden hålls brinnande.
 3. Glöm de enskilda individernas självständighet och koncentrera dig på att arbetslaget blir självstyrande.
 4. Dela med dig av din kunskap och lär andra att se sakerna ur fågelperspektiv. Ha förtroende.
 5. Var närvarande. Stöd varje individ och varje team på deras väg.

Chefernas tips om hur tänkandet kan göras djärvare

 1. Det viktiga i idékläckningen är entusiasm, positiv attityd, lösningsinriktat tänkande och lekfullhet.
 2. Upptäck de starka sidorna och specialkunskaperna. Ta reda på vad företagets eventuella partner är världsbästa i.
 3. När du skapar visioner kom då ihåg att om man eftersträvar det lilla kan man inte åstadkomma det stora.
 4. Det är inte alltid nödvändigt att kunna förverkliga visionen, men den får oss att göra saker som vi annars inte skulle ha gjort.
 5. Om du har en riktigt bra idé kommer någon förr eller senare att förverkliga den. Varför skulle det inte kunna vara du?

Ytterligare information:

Margita Klemetti, projektdirektör, Projektet Arbetsliv 2020, margita.klemetti(a)tem.fi, tfn. 029 504 7032

Tillbaka till toppen