Hoppa till innehåll

Jonas Liimatta och Jaana Korhonen överdirektörer vid NTM-centralen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 13.30
Pressmeddelande

Jonas Liimatta har utnämnts till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten för tiden 12.11.2018–31.12.2019. Jaana Korhonen har utnämnts till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland för tiden 1.1–31.12.2019. Statsrådet beslutade om utnämningarna den 8 november 2018.

Joel Liimatta

Jonas Liimatta är direktör för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och har sedan våren 2018 vikarierat för centralens överdirektör, som nu gått i pension. Liimatta har tidigare arbetat i ledningsuppgifter inom den privata sektorn.

Tre personer hade anmält intresse för uppgiften som överdirektör vid NTM-centralen i Norra Österbotten.

Jaana Korhonen är tjänstledig från uppgiften som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland. Under tjänstledigheten har hon skött tjänsten som beredningsdirektör för social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Kajanaland i Kajanalands temporära organ för landskapsreformen. Korhonen har gedigen erfarenhet av förändringsledning och ledning av nätverk.

Jaana Korhonen

Även uppgiften som överdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland blev ledig i och med att den tidigare överdirektören gick i pension. Tre personer hade anmält intresse för uppgiften.

Till överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns någon av centralens ansvarsområdesdirektörer. Överdirektören sköter uppgiften vid sidan av sin egen befattning. Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås samt är ordförande i centralens ledningsgrupp.

Ytterligare upplysningar:
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0069
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3719

Tillbaka till toppen