Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Statsrådets allmänna sammanträde 16.1.2020
Stadspolitiska samarbetsgruppen har tillsatts

Arbets- och näringsministeriet
16.1.2020 13.43 | Publicerad på svenska 17.1.2020 kl. 10.22
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt stadspolitiska samarbetsgruppen som har till uppgift att främja stadspolitiken och samordna och utveckla samarbetsformerna för statsrådets och städernas stadspolitik. Stadspolitiska samarbetsgruppen deltar dessutom i beredningen av den nationella stadsstrategin.

Samarbetsgruppens mandatperiod börjar den 16 januari 2020 och går ut när mandatperioden för statsminister Sanna Marins regering går ut. Ordförande för arbetsgruppen är näringsminister Mika Lintilä och vice ordförande miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen.

Målet för samarbetsgruppen är att stärka statens, städernas och stadsregionernas växelverkan och partnerskap, att främja stadsregionernas konkurrenskraft och förmåga att förnya sig, deras sociala hållbarhet och förmåga att svara på de utmaningar som klimatförändringen innebär samt att utveckla stadsmiljöerna.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska Finlands framgång byggas på regionernas och städernas starka sidor och särdrag genom ett samarbete mellan olika aktörer. Regeringens mål är att regionerna och städerna ska utvecklas på ett socialt rättvist, miljömässigt hållbart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Ekosystem som byggs över region- och sektorsgränserna och ett näringsvänligt klimat samt bra tillgänglighet och fungerande tjänster skapar tillväxtmöjligheter i hela landet.

I stadspolitiska samarbetsgruppens sammansättning beaktas stadspolitikens förvaltningsövergripande karaktär och olika städer.

Ytterligare upplysningar:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 213
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 071
Suvi Anttila, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 208

Stadspolitiska samarbetsgruppens sammansättning

Ordförande:
Mika Lintilä, näringsminister, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande:
Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister, miljöministeriet

Pekka Timonen, stadsdirektör, Lahtis stad
Pekka Timonens personliga ersättare: Olli Alho, stadsutvecklingsdirektör, Lahtis stad

Medlemmar:
Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
Ersättare: Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet

Hannele Pokka, kanslichef, miljöministeriet
Ersättare: Anna-Leena Seppälä, enhetschef, miljöministeriet

Timo Kievari, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet
Ersättare: Leena Sirkjärvi, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet

Päivi Sillanaukee, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Ersättare: Eveliina Pöyhönen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Merja Niemi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Ersättare: Maarit Palonen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
Ersättare: Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet

Jukka Aalto, avdelningschef, inrikesministeriet
Ersättare: Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet

Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad
Ersättare. Inga Nyholm, kontaktchef, Helsingfors stad

Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo stad
Ersättare: Mari Immonen, stadssekreterare, Esbo stad

Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda stad
Ersättare: Jaakko Niinistö, biträdande stadsdirektör, Vanda stad

Lauri Lyly, borgmästare, Tammerfors stad
Ersättare: Juha Yli-Rajala, koncerndirektör, Tammerfors stad

Päivi Laajala, stadsdirektör, Uleåborgs stad
Ersättare. Jukka Weisell, ekonomidirektör, Uleåborgs stad

Minna Arve, stadsdirektör, Åbo stad
Ersättare: Anna Kivinen, kontaktchef, Åbo stad

Timo Koivisto, stadsdirektör, Jyväskylä stad
Ersättare: Lasse Leppä, utvecklingsdirektör, Jyväskylä stad

Jarmo Pirhonen, stadsdirektör, Kuopio stad
Ersättare: Sirpa Lätti-Hyvönen, strategidirektör, Kuopio stad

Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör, Björneborgs stad
Ersättare: Lauri Kilkku, sektorchef, Björneborgs stad

Marita Toikka, stadsdirektör, Kouvola stad
Ersättare: Tuukka Forsell, biträdande stadsdirektör, Kouvola stad

Kari Karjalainen, stadsdirektör, Joensuu stad
Ersättare: Janna Puumalainen, strategidirektör, Joensuu stad

Kimmo Jarva, stadsdirektör, Villmanstrands stad
Ersättare: Markku Heinonen, utvecklingsdirektör, Villmanstrands stad

Tomas Häyry, stadsdirektör, Vasa stad
Ersättare: Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör, Vasa stad

Timo Kenakkala, stadsdirektör, Tavastehus stad
Ersättare: Juha Isosuo, biträdande stadsdirektör, Tavastehus stad

Jorma Rasinmäki, stadsdirektör, Seinäjoki stad
Ersättare: Erkki Välimäki, näringslivsdirektör, Seinäjoki stad

Esko Lotvonen, stadsdirektör, Rovaniemi stad
Ersättare: Riitta Erola, utvecklingsdirektör, Rovaniemi stad

Timo Halonen, stadsdirektör, S:t Michels stad
Ersättare: Soile Kuitunen, medlem i stadsstyrelsen, S:t Michels stad

Terhi Lindholm, utvecklingsdirektör, Kotka stad
Ersättare: Markku Hannonen, stadsplaneringsdirektör, Kotka stad

Lauri Inna, stadsdirektör, Salo stad
Ersättare: Saija Karnisto-Toivonen, ordförande för stadsstyrelsen, Salo stad

Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå stad
Ersättare: Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör, Borgå stad

Stina Mattila, stadsdirektör, Karleby stad
Ersättare: Piia Isosaari, strategichef, Karleby stad

Jari Tolonen, stadsdirektör, Kajana stad
Ersättare: Risto Hämäläinen, utvecklingsdirektör, Kajana stad

Johanna Luukkonen, Laitila stad, representant för regionstäderna
Ersättare: Nina Kivi, stadsdirektör, Kumo stad, representant för regionstäderna

Minna Karhunen, verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Ersättare: Jarkko Huovinen, direktör, Finlands Kommunförbund

Ordförandena för grupperna av landskapsdirektörer och direktörer för närings-, trafik- och miljöcentralerna utses till sakkunnigmedlemmar i samarbetsgruppen. Dessa byts varje år.

Tillbaka till toppen