Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Mellersta Österbottens förbund får åter bevilja medel ur EU:s strukturfonder

Arbets- och näringsministeriet
5.12.2018 9.00
Pressmeddelande

Strukturfonderna för 2018 kan tilldelas Mellersta Österbottens förbund. Mellersta Österbottens förbund har inte fått nya fullmakter för EU:s strukturfonder att använda i år. Orsaken till det var att uppgifterna inte hade skötts i enlighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

Utifrån den redogörelse som lämnats om de styrnings- och tillsynsåtgärder som vidtagits i år anser arbets- och näringsministeriet i egenskap av förvaltningsmyndighet för EU:s strukturfonder att Mellersta Österbottens förbund som förmedlande organ för strukturfonderna har vidtagit alla de behövliga och tillräckliga åtgärder som har krävts för att rätta till saken.

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9208
utvecklingsdirektör Outi Ryyppö, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4150
regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4937

Tillbaka till toppen