Hoppa till innehåll

I konkurrenskraftsrådet behandlas EU:s strategi för hållbar tillväxt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 11.53
Pressmeddelande

Det första formella mötet i konkurrenskraftsrådet under Finlands ordförandeskap hålls i Bryssel den 26–27 september 2019. Ordförande för mötet är arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni. Båda dagarna kommer man att diskutera strategin för hållbar tillväxt, som är Finlands viktigaste tema inom konkurrenskrafts- och tillväxtsektorn under Finlands EU-ordförandeskap.

Europeiska unionen behöver en omfattande, ambitiös och framåtblickande tillväxtagenda

EU:s strategi för hållbar tillväxt är huvudtemat vid mötet mellan ministrarna med ansvar för inre marknaden och industri den 26 september. Minister Harakka är ordförande för mötet.

Den rapport som ordförandelandet Finland har berett utgår från att Europeiska unionen behöver en omfattande ambitiös och framåtblickande tillväxtagenda. Man strävar efter att öka EU:s ekonomiska produktivitet och konkurrenskraft på den globala marknaden och att säkerställa att den ekonomiska tillväxten är både miljömässigt och socialt hållbar. Till de viktigaste politikområdena hör särskilt modern industripolitik, inre marknaden, handelspolitik, forskning och innovation, digital ekonomi, kompetens samt övergång till klimatneutral ekonomi.

Målet är att de föreslagna riktlinjerna ska beaktas som tydliga prioriteringar i den nya kommissionens arbetsprogram för fem år, så att EU:s hållbara tillväxt och konkurrenskraft förbättras. Ordförandelandet Finland kommer att lägga fram rapporten och huvudbudskapen från diskussionen mellan ministrarna vid mötet i Europeiska rådet i oktober.

Ministrarna med ansvar för inre marknaden och industri kommer att vid lunchen diskutera finansiering av hållbar tillväxt. Under ledning av minister Kulmuni diskuterar ministrarna hur man genom privat och offentlig finansiering bäst stöder utveckling och ibruktagande av sådan teknik som främjar klimatneutralitet. Europeiska investeringsbankens vice ordförande Alexander Stubb kommer att hålla ett inledningsanförande vid lunchen.

Synergifördelar mellan EU-program

Strategin för hållbar tillväxt kommer att vara huvudtemat också vid mötet mellan ministrarna med ansvar för EU:s forskning fredagen den 27 september. Minister Katri Kulmuni är ordförande för mötet.

Dessutom kommer ministrarna att diskutera synergier mellan Horisont Europa 2021–2027, som är EU:s ramprogram inom forskning och innovation, och andra EU-program under den fleråriga budgetramen. Genom att öka synergierna mellan finansieringsprogram strävar man efter att förbättra genomslagskraften för EU:s forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram.

Vid lunchen för ministrarna med ansvar för forskning kommer forsknings- och innovationspolitik och det kommande programmet Horisont Europas roll vid uppnåendet av EU:s klimatmål att diskuteras.

Beredning av strategin för hållbar tillväxt

Elementen i hållbar tillväxt diskuterades av konkurrenskraftsministrarna för första gången under Finlands ordförandeskap i början av juli vid det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna i Helsingfors. Utifrån dessa diskussioner beredde Finland en rapport, som kommer att behandlas vid såväl mötet mellan ministrarna med ansvar för inre marknaden och industri den 26 september som mötet mellan ministrarna med ansvar för forskning den 27 september. Rapporten stöder de mål för ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning i EU:s nya strategiska program för fem år (2019–2024), som antogs av Europeiska rådet i juni.

Mer information:
Jenni Karjalainen, specialmedarbetare hos arbetsministern, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7224
Jari Partanen, statssekreterare hos näringsministern, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 591 1377
Janne Känkänen, direktör (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4200
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 476 3736

Tillbaka till toppen