Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kilpailukykyneuvostossa käsitellään EU:n kestävän kasvun strategiaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
25.9.2019 11.53
Tiedote

Suomen EU-puheenjohtajakauden ensimmäinen virallinen kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 26.-27.9.2019. Neuvoston puheenjohtajina toimivat työministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Molempina päivinä keskustellaan kestävän kasvun strategiasta, joka on Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkein teema kilpailukyky- ja kasvusektorilla.

Euroopan unioni tarvitsee kattavan, kunnianhimoisen ja eteenpäin katsovan kasvuagendan

EU:n kestävän kasvun strategia on teollisuudesta ja sisämarkkinoista vastaavien ministereiden kokouksen pääaihe torstaina 26. syyskuuta. Ministeri Harakka toimii kokouksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajamaa Suomen valmisteleman raportin keskiössä on näkemys, että Euroopan unioni tarvitsee kattavan, kunnianhimoisen ja eteenpäin katsovan kasvuagendan. Pyrkimyksenä on lisätä EU:n talouden tuottavuutta ja kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja varmistaa, että talouskasvu on sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävää. Keskeisimpiin politiikka-aloihin kuuluvat erityisesti moderni teollisuuspolitiikka, sisämarkkinat, kauppapolitiikka, tutkimus ja innovaatio, digitaalitalous, osaaminen sekä siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen.

Tavoitteena on, että esitetyt linjaukset tulevat otetuksi huomioon selkeinä painopisteinä uuden komission viisivuotisessa työohjelmassa EU:n kestävän kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Puheenjohtajamaa Suomi vie raportin ja ministerikeskustelun pääviestit lokakuun Eurooppa-neuvostolle.

Teollisuudesta ja sisämarkkinoista vastaavat ministerit keskustelevat lounaalla kestävän kasvun rahoituksesta. Ministerit vaihtavat ministeri Kulmunin johdolla näkemyksiä siitä, miten yksityisellä ja julkisella rahoituksella parhaiten tuetaan ilmastoneutraaliutta edistävien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb pitää lounaalla alustuspuheenvuoron.

EU-ohjelmien väliset synergiaedut

Kestävän kasvun strategia on myös EU:n tutkimuksesta vastaavien ministereiden kokouksen pääaihe perjantaina 27. syyskuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimii ministeri Kulmuni.

Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 2021-2027 ja muiden uuden monivuotisen rahoituskehyskauden EU-ohjelmien välisistä synergioista. Rahoitusohjelmien välisten synergioiden lisäämisellä pyritään parantamaan EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmien vaikuttavuutta.

Tutkimusministereiden lounaalla keskustellaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan ja tulevan Horisontti Eurooppa -ohjelman roolista EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Kestävän kasvun strategian valmistelu

Kilpailukykyministerit keskustelivat ensimmäisen kerran Suomen puheenjohtajakaudella kestävän kasvun elementeistä heinäkuun alussa Helsingissä järjestetyssä epävirallisessa kilpailukykyneuvostossa. Näiden keskustelujen pohjalta Suomi valmisteli raportin, jota käsitellään sekä sisämarkkina- ja teollisuusministerien kokoonpanossa 26. syyskuuta että tutkimusministerien kokoonpanossa 27. syyskuuta. Raportti tukee Eurooppa-neuvoston kesäkuussa hyväksymän EU:n uuden viisivuotisen (2019-2024) strategisen ohjelman tavoitteita kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvattamisesta.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 7224
elinkeinoministerin valtiosihteeri Jari Partanen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 040 591 1377
johtaja Janne Känkänen (EU- ja kansainväliset asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4200
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 050 476 3736

 
Sivun alkuun