Hoppa till innehåll

Kimmo Ylisiurunen ska leda programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn

arbets- och näringsministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 12.19
Pressmeddelande

En ny programdirektör har utnämnts för programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn 2021–2023. I början av mars inleder Kimmo Ylisiurunen från Ramboll Oy arbetet som ny programdirektör med ansvar för samordningen.

Programdirektören och det sekretariat som stöder honom samordnar programhelheten och fokuserar då på att främja ekosystemverksamheten inom transportsektorn i samarbete med beställare, styrgruppen och andra centrala aktörer. 

Alla åtgärder i tillväxtprogrammet har inletts under programmets mandatperiod. Många åtgärder är ännu i inledningsskedet. Orsaken till detta är bland annat att tidsramen för halvtidsutvärderingen var snäv och att coronaviruspandemin har haft stora konsekvenser för transportsektorn.

Halvtidsöversyn: programmet har lyckats öka den företagsdrivna tillväxten

Enligt halvtidsöversynen av programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn har programmet lyckats öka den företagsdrivna verksamheten samt tillväxten och internationaliseringen. Vid halvtidsöversynen utvärderades genomförandet av programmet och dess effekter utifrån statistiska uppgifter och synpunkter från programaktörer och andra aktörer inom transportsektorn. Utvärderingen genomfördes av Gaia Consulting.

Halvtidsöversynen av tillväxtprogrammet sporrar att fortsätta programmet, eftersom programmet har lyft fram de teman som är viktiga för transportsektorn och ökat samarbetet mellan aktörerna. Enligt utvärderingen borde programmets fortsatta åtgärder koncentreras till kommersialisering och export, samordning, styrgruppens funktion och programdirektörens roll.

Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn 2021–2023 följer riktningen i det tidigare nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn. Programmet främjar företagsdrivna innovationer, internationalisering och tillväxt inom sektorn på ett hållbart sätt.

Ytterligare information
Jarkko Vesa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7193
Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2068
 

Tillbaka till toppen