Hyppää sisältöön

Kimmo Ylisiurunen Liikennealan kestävän kasvun ohjelman vetäjäksi

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2022 12.19
Tiedote

Liikennealan kestävän kasvun ohjelmalle 2021 – 2023 on valittu uusi ohjelmajohtaja. Uutena koordinaatiosta vastaavana ohjelmajohtajana aloittaa maaliskuun alussa Ramboll Oy:n Kimmo Ylisiurunen.

Ohjelmajohtajan ja häntä tukevan sihteeristön tehtävä on ohjelman kokonaiskoordinaatio, jossa liikennealan ekosysteemisen toiminnan edistäminen yhteistyössä tilaajien, ohjausryhmän ja muiden keskeisten tahojen kanssa on keskiössä. 

Kaikki kasvuohjelman sisältämät toimenpiteet on saatu käynnistettyä ohjelman toimikauden aikana. Monen toimenpiteen toteutus on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Syynä tähän on muun muassa väliarvioinnin tarkastelun lyhyt aikajänne sekä liikenteen toimialaan suuresti vaikuttanut koronaviruspandemia.

Väliarvio: ohjelma onnistunut lisäämään yritysvetoista kasvua

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman toteutuksesta laaditun väliarvioinnin mukaan ohjelma on onnistunut lisäämään yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Väliarvioinnissa tarkasteltiin ohjelman täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta tilastotietojen, ohjelmaan osallistuneiden ja muiden liikennealan toimijoiden näkemysten perusteella. Arvioinnin toteutti Gaia Consulting.

Kasvuohjelman väliarviointi kannustaa jatkamaan ohjelmaa, koska se on nostanut esille tärkeitä liikennealan teemoja ja luonut yhteistyötä toimijoiden välille. Arvion mukaan ohjelman jatkotoimenpiteissä erityistä huomiota kannattaa kiinnittää kaupallistamiseen ja vientiin, koordinaatioon, ohjausryhmän toiminnallisuuteen sekä ohjelmajohtajan rooliin.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021–2023 jatkaa aiemman Liikennealan kansallisen kasvuohjelman viitoittamalla tiellä. Ohjelma edistää alan yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kasvun edistämistä kestävästi.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Jarkko Vesa, TEM, p.  029 504 7193
neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, LVM, p. 029 534 2068
 

 
Sivun alkuun