Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ändringar i prövotiden, möjligheten att visstidsanställa och återanställningsskyldigheten

Arbets- och näringsministeriet
16.6.2016 13.45
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att prövotiden förlängs och tiden för arbetsgivarens återanställningsskyldighet förkortas. Dessutom görs det lättare att anställa långtidsarbetslösa i ett tidsbestämt anställningsförhållande. Regeringen lämnade propositionen med lagförslag till riksdagen den 15 juni 2016.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Målet är att förbättra sysselsättningen, främja de långtidsarbetslösas möjligheter att få sysselsättning och öka arbetsgivarnas villighet att anställa nya arbetstagare.

I och med lagändringen ska det vara möjligt att anställa en långtidsarbetslös i ett tidsbestämt anställningsförhållande utan någon särskilt motiverad anledning.  Som långtidsarbetslös betraktas en person som varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna. Ändringen avser att uppmuntra arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa och således förbättra deras möjligheter att få sysselsättning.

Prövotiden förlängs till sex månader

Prövotidens maximilängd förlängs till sex månader från de nuvarande fyra månaderna. Arbetsgivaren har dessutom rätt att förlänga prövotiden, om arbetstagaren under prövotiden varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet.

Syftet med förlängningen av prövotiden är att sänka arbetsgivarens tröskel att anställa. Tack vare ändringen kommer syftet med prövotiden att förverkligas bättre än nuförtiden i sådana fall där arbetstagaren är länge frånvarande från arbetet. Detta ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden, vilket å sin sida förbättrar produktiviteten och sysselsättningen.

Tiden för återanställningsskyldighet förkortas till fyra månader

I och med lagändringen förkortas också tiden för arbetsgivarens skyldighet att återanställa från de nuvarande nio månaderna till fyra månader. Om ett anställningsförhållande varat i 12 år, är tiden för återanställningsskylighet dock sex månader. Syftet med ändringen är att sänka sysselsättningströskeln efter uppsägningar av produktionsmässiga-ekonomiska orsaker.

Lagen har beretts i en arbetsgrupp på trepartsbasis.

Ytterligare upplysningar:

Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 50 49001

Tillbaka till toppen