Hoppa till innehåll

Arbetsgrupper på trepartsbasis samlas nu – Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen inledde sitt arbete

arbets- och näringsministerietfinansministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.7.2019 11.28 | Publicerad på svenska 26.7.2019 kl. 12.25
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen samlades för första gången den 26 juli 2019 under ledning av arbetsminister Timo Harakka. Ministerarbetsgruppen har i uppgift att styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen.

Vid mötet beslutades om sju arbetsgrupper som ska bereda åtgärdsförslag för genomförandet av riktlinjerna i regeringsprogrammet. Lagstiftningsprojekt som gäller arbetslivet med anknytning till en höjning av sysselsättningsgraden bereds i en lagstiftningsgrupp som är underställd arbetsgruppen för arbetslagstiftning.

Arbetsgrupperna kan lägga fram sina första åtgärder till höstens budgetmangling.

I sitt arbete ska arbetsgrupperna även beakta förändringsbehoven på lång sikt. Dessa är behovet att öka arbetsproduktiviteten som beror på omvälvningarna i arbetslivet och befolkningsstrukturen, kompetens- och utbildningsbehov samt mångsidigare former av arbete.

Arbetsgrupperna är följande:

  1. Arbetskraftspolitikens servicestruktur
  2. Lönesubvention och förmåner, inkl. utkomstskydd för arbetslösa
  3. Främjande av arbetsförmågan och sysselsättning av partiellt arbetsföra
  4. Kompetens och matchning på arbetsmarknaden
  5. Arbetsrelaterad invandring och integration
  6. Arbetslagstiftning
  7. Lokala avtal

Med beslut av ministerarbetsgruppen ber ANM centrala ministerier och intressentgrupper att föreslå sina representanter till arbetsgrupperna så att beredningsarbetet kan inledas så snabbt som möjligt. Beredningen sker på trepartsbasis: arbetsmarknadsorganisationerna och Företagarna i Finland rf finns representerade i alla arbetsgrupper.

Ministerarbetsgruppen önskar sysselsättningsfrämjande förslag även av andra intressentgrupper på ett sätt som preciseras separat.

Ytterligare information:
Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3574
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048

Tillbaka till toppen