Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen godkände elpriskompensationen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 13.45 | Publicerad på svenska 24.3.2023 kl. 18.18
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen godkände den 23 mars 2023 att den retroaktiva elpriskompensationen betalas som statligt stöd. Kommissionens godkännande behövs för att kompensation i enlighet med den nya lagen ska kunna betalas till kunder som köpt elenergi genom elbolagens fakturering. Vissa elbolag kan ha skickat ut elräkningar med förfallodag i april utan att ha gjort kompensationen.

Enligt lagen ska elbolagen betala den första posten av elpriskompensation till sina kunder i samband med den elenergiräkning som förfaller till betalning i april, och den andra posten i samband med den därpå följande räkningen. Om elbolaget inte skickar en räkning i april ska kompensationen betalas i samband med den första räkning som förfaller till betalning efter april.

Den första posten av elpriskompensation betalas på basis av förbrukningen av elenergi under november–december 2022. I den andra posten kompenseras förbrukningen under januari 2023 till dubbelt belopp. På så sätt betalas elpriskompensation kalkylmässigt för en period på fyra månader.

Beviljande av förlängd betalningstid till näringsidkare

Kommissionen gav samtidigt sitt godkännande vad gäller beviljande av förlängd betalningstid för elenergiräkningar till näringsidkare samt tillfälligt stödjande av elbolagens likviditet. Detta är en förutsättning för att näringsidkare ska kunna beviljas mer betalningstid.

Enligt lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet ska detaljförsäljare av el på sina konsumentkunders och näringsidkarkunders begäran bevilja förlängd betalningstid för räkningar som hänför sig till förbrukningen av elenergi mellan den 1 januari och 30 april 2023 och som inte förfallit till betalning.

Fördröjningar i betalningen av elpriskompensation är möjliga i vissa elbolag

Kommissionen har behörighet att besluta om stöd som betalas till företag eller genom företag är förenliga med den inre marknaden. Finland har på tillbörligt sätt lämnat de upplysningar som krävs till kommissionen. Därtill informerades kommissionen aktivt redan under beredningen av det finländska stödsystemet.

Betalningen av den första posten av elpriskompensation kan fördröjas om elbolaget har skickat ut elräkningar med förfallodag i april före meddelandet om kommissionens godkännande den 23 mars.

”Vi har hört att vissa elbolag har skickat elräkningarna för april redan tidigare den här månaden, men utan kommissionens godkännande av det statliga stödet har de inte kunnat göra kompensationen i räkningen på det sätt som föreskrivs i lagen. Situationen är beklaglig”, säger industrirådet Petteri Kuuva vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 819
 

Tillbaka till toppen