Hoppa till innehåll
Media

Kommunförbundet: Kom ihåg olika språkliga lösningar i beredningen

12.9.2022 12.55
Nyhet

"Det är ändå enklare att få fungerande språkliga lösningar från början framom att rätta till dem senare", konstaterar utvecklingschef Emilia Mattsson från Kommunförbundet.

Hur f Emilia Mattsson. örbereder ni er inför reformen av arbets- och näringstjänster 2024?

För Kommunförbundet är det viktigt att alla kommuner klarar av att ta emot uppgiften i början av 2025. Kommunförbundet stöder kommunerna i förändringen med vägkartor, rådgivning och olika nätverk. Reformen har aktivt diskuterats i vårt nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner. 

Vilka saker kan bli utmaningar i verkställandet av reformen, och vilka möjligheter ser ni?

Lagstiftningen behöver stöda en flexibel, kundorienterad och skräddarsydd service och för tillfället ger lagförslaget inte tillräckligt med spelrum. En utmaning kommer att vara att få en fungerande flerspråkig servicestruktur och hitta språkkunnig personal. Det behövs även en smidig, tvåspråkig och från starten välfungerande ICT.
 
I tidigare reformer har språk varit ett kriterium för hur områden ska bildas. Det saknas i den här reformen. Undantagsgränsen för arbetskraftsunderlaget på 20 000 personer borde även vara lägre för att möjliggöra tvåspråkiga lösningar även i framtiden.
 
Med gott samarbete kan reformen ändå få gott resultat och med nya reformer finns alltid möjligheter att göra förbättringar. 

Hurdana önskemål har ni gentemot era samarbetspartners? Hur ska samarbetet börja genomföras i praktiken?

Kommunikation och förståelse är viktigt och därtill samarbetsvilja att hitta gemensamma faktorer och mål med olika aktörer. 

Vilka tips och råd vill ni ge till kommunerna nu när de förbereder sig till verkställandet av reformen? 

Kommunicera och ha öppet sinne i beredningen. Kom ihåg olika språkliga lösningar i beredningen. Språklösningar behöver också resurser. Det är ändå enklare att få fungerande språkliga lösningar från början framom att rätta till dem senare. 

Nyhet
Tillbaka till toppen