Hoppa till innehåll

Kontrollstämpling av ädelmetallarbeten upphör i Finland – Tukes samlar in uppgifter om konsekvenserna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2020 13.20
Nyhet

Eurofins Labtium Oy har meddelat att man upphör med kontrollstämpling av ädelmetallarbeten 31.1.2021. Som en följd av beslutet mister Finland en aktör som kan kontrollera ädelmetallarbeten och stämpla dem med Finlands kontrollstämpel och den internationella CCM-stämpeln.

Eurofins Labtium Oy berättar i sitt meddelande att man som en del av fokuseringen på sin kärnverksamhet upphör med kontrollorganverksamhet för ädelmetaller. I praktiken innebär beslutet att bolaget inte fortsätter med provning och stämpling av smycken och andra ädelmetallarbeten med Finlands kontrollstämpel.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) annullerar med sitt beslut från 2.11.2020 det godkännande som kontrollorgan som beviljats Eurofins Labtium Oy enligt lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000). Tukes annullerar också sitt beslut om godkännande av kontrollorganets kontrollstämplar. Tukes beslut om annullering av godkännande som kontrollorgan och annullering av godkännande av kontrollstämplarnas användning träder i kraft 1.2.2021.

Den högsta ledningen och styrningen av att bestämmelserna gällande ädelmetallarbeten följs samt utnämnandet av kontrollorgan åligger arbets- och näringsministeriet.

Tukes samlar in kommentarer om beslutets konsekvenser

Tukes samlar in uppgifter från företag och andra aktörer inom guldsmedsbranschen om hur verksamheten påverkas av att kontrollstämplingen upphör. Du kan skicka in kommentarer på fri form till Tukes via e-post [email protected]

Mer information:
överinspektör Pirjo Säle, Tukes, [email protected]
konsultativ tjänsteman Sari Alho, TEM, [email protected]

Tillbaka till toppen