Hoppa till innehåll

På väg mot en strukturfondsperiod i partnerskap: Investeringar i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är nödvändiga för att bekämpa klimatutmaningar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2020 7.44 | Publicerad på svenska 19.2.2020 kl. 12.06
Nyhet
Planerare Mauri Yltiö från miljöministeriet
Planerare Mauri Yltiö från miljöministeriet

Planerare Mauri Yltiö från miljöministeriet (MM) beskriver det interna samarbetet vid ministeriet inför beredningen av den framtida strukturfondsperioden som smidig. Miljöministeriet har en gemensam arbetsgrupp som behandlar frågor som gäller strukturfonder och sammanhållningspolitik. Centrala beredare och en täckande representation från avdelningarna deltar. Digitala arbetslokaler underlättar också samarbetet och informationsgången.

− Jämfört med tidigare perioder har samarbetet tydligt förbättrats. Informationen förmedlas vidare på avdelningarna och till högsta ledningen, säger Yltiö.

Yltiö tycker att det i beredningen av programmet mellan olika aktörer är naturligt att varje aktör ser sina egna frågor ur sin synvinkel. Trots olika synvinklar är det nödvändigt att skapa gemensamma ståndpunkter.

− Jag saknar att man bättre skulle se helheten och det nationella intresset, konstaterar han.

Strukturfondsmedel är betydelsefulla när det gäller att bekämpa klimatförändringen

Enligt Yltiö måste man börja prioritera programmets teman. MM:s åsikter om låga koldioxidutsläpp och klimatutmaningar måste införlivas närmare i beredningen. Det är en utmaning att alla beredande aktörer ännu inte har anammat klimatförändringens verkliga innebörd. MM vill framföra klimatteman som en ännu viktigare del av beredningen.

− Investeringar måste ingå i åtgärderna, eftersom man inte kan bemöta klimatutmaningar med enbart forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Den innevarande programperioden är den första där låga koldioxidutsläpp har lyfts fram son ett centralt innehåll. Yltiö betraktar strukturfondsmedlen som ett mycket betydelsefullt utvecklingsinstrument i klimattemat. Inom Europeiska socialfonden (ESF) finns det också många möjligheter att vidta koldioxidsnåla åtgärder.

Enligt Yltiö finns det inget behov av att förändra förvaltningsmodellen. Detsamma gäller även uppföljningen av programmet.

− Uppföljningen har utvecklats och det har verkligen gjorts stora satsningar på den, beskriver han.

Planerare Mauri Yltiö från miljöministeriet intervjuades. EU:s strukturfondsperiod 2021−2027 bereds i samarbete med olika intressentgrupper i enlighet med partnerskapsprincipen. I serien På väg mot en strukturfondsperiod i partnerskap intervjuas därtill Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet, Päivi Keisas från Norra Österbottens förbund, Tiina Huotari från Nylands förbund och Jussi Ahokas från SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Betydelsen av låga koldioxidutsläpp i affärsverksamheten ökar

  • Under den innevarande programperioden ska minst 20 procent av programfinansieringen anvisas för en koldioxidsnål ekonomi. Finland har för sig själv ställt upp ett mål som är fem procentenheter högre.
  • Teman som främjar koldioxidsnålhet spelar en allt större roll i företagens affärsverksamhet.
  • De företag som deltagit i projekten har dock inte anammat betydelsen av åtgärder som stöder koldioxidsnålhet när det gäller utvecklingen av deras affärsverksamhet.
  • Företag strävar i första hand inte efter energieffektivitet utan effektiv verksamhet och tillväxt där energieffektivitet åstadkoms som en biprodukt.

Källa: MDI och konsortiet (2019). Slutrapport om utvärderingen av strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb.

Tillbaka till toppen