Hoppa till innehåll

Den kalkylerade ersättningen för flyktingar börjar betalas ut automa-tiskt till kommunerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2016 15.54 | Publicerad på svenska 11.5.2016 kl. 13.50
Nyhet

Staten betalar i fortsättningen ut den kalkylerade ersättningen för flyktingar till kommunerna utan att någon separat ansökan behöver göras. Den kalkylerade ersättningen betalas för väg-ledning av och rådgivning till flyktingar och annat ordnande av verksamhet som stöder flyk-tingars integration.

Statsrådet föreslog den 28 april 2016 att republikens president stadfäster en ändring av lagen om främjande av integration. Lagen träder i kraft den 1 maj 2016.

I fortsättningen kommer kommunen att få ersättningen månadsvis i efterskott. Ändringen gäller redan den kalkylerade ersättningen för april, som betalas i maj. Kommunerna ska fortsättningsvis ansöka om kalkylerade ersättningar retroaktivt hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter för tiden fram till och med den 31 mars 2016.

Avtal om mottagande av flyktingar en förutsättning för ersättning

Ersättningarna betalas om kommunen har gjort upp ett program för integrationsfrämjande och ingått ett avtal om mottagande av flyktingar med närings-, trafik- och miljöcentralen. Ersättningens belopp är 2 300 euro per år för en person som har fyllt sju år och 6 845 euro per år för en person som är yngre än sju år.

Ersättning betalas för fyra år i fråga om kvotflyktingar och för tre år i fråga om flyktingar som har kommit till Finland genom asylförfarande.

Övrig betalningspraxis förblir oförändrad

Av tekniska skäl kommer den automatiska utbetalningen inte att omfatta personer som har fått uppehållstillstånd på basis av familjeförening och anlänt till Finland före den 1 januari 2016 eller personer som har fått uppehållstillstånd på grund av att de är offer för människohandel. För dessa personer kan kommunen fortsättningsvis ansöka om kalkylerad ersättning retroaktivt genom en separat ansökan hos utvecklings- och förvaltningscentret.

I fråga om andra ersättningar förblir betalningspraxis oförändrad. Andra ersättningar är t.ex. ersättning för specialkostnader för social- och hälsovård, ersättning för ordnande av tolkning och ersättning för kommunens utkomststöd.

Mer information om ersättningarna till kommunerna: http://www.integration.fi/sv/integration/mottagande_av_flyktingar/ersattningar_till_kommunerna


Ytterligare upplysningar:
Juha-Pekka Suomi, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7122
 

Tillbaka till toppen