Hoppa till innehåll

Stor bioekonomipanel ökar växelverkan mellan aktörerna inom sektorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2016 15.45
Pressmeddelande
Den bioekonomipanel som arbets- och näringsministeriet tillsatt sammanträdde första gången den 19 januari 2016. Panelen främjar genomförandet av spetsprojektet bioekonomi och ren energi samt av den bioekonomiska strategin och bidrar till dialogen mellan näringarna, förvaltningen, forskningen och medborgarorganisationerna.

? Bioekonomipanelen är ett forum till vilket viktiga aktörer inom bioekonomin inbjudits för att diskutera och förmedla sina egna sakkunskaper och åsikter till de ministrar och tjänstemän som ansvarar för spetsprojekten för bioekonomi och ren energi samt för att sprida budskapet om främjande av bioekonomin till sina egna bakgrundsgrupper, konstaterar näringsminister Olli Rehn, som är den ena av panelens två ordförande.

? Bioekonomipanelen är ett viktigt medel för att hålla igång dialogen mellan aktörerna inom bioekonomin. Jag är säker på att panelen hjälper att rikta våra resurser till åtgärder som bäst bidrar till uppnåendet av målen för regeringsprogrammet, konstaterar den andra av panelens två ordförande, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Vid mötet gjordes en genomgång av de olika teman som ingår i regeringens spetsprojekt bioekonomi och ren energi. Efter ministrarnas anföranden höll överdirektör Riku Huttunen från arbets- och näringsministeriets energiavdelning ett anförande om kolfri, ren och förnybar energi. Temat för projektledare Jussi Manninens inlägg var "Fram för trä och nya skogsprodukter". I sitt anförande skisserade direktör Mari Pantsar från Sitra upp bioekonomins roll i färdplanen för kretsloppsekonomi.

Utöver de centrala bioekonomiministerierna och förvaltningsaktörerna ingår i bioekonomipanelen även representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, industriförbund, forsknings- och utvecklingssektorn och andra organisationer. Närmare information om medlemmarna i panelen finns i meddelandet av den 11 januari 2015 om tillsättande av panelen: http://www.tem.fi/innovaatiot/tiedotteet_innovaatiot?89515_m=119251.

Panelens mandatperiod löper ut den 30 april 2019.

Det praktiska genomförandet av spetsprojekten inom bioekonomi och ren energi leds av en ministerarbetsgrupp, som stöds av tjänstemannaledningen och experterna vid arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet.

I regeringsprogrammet utgör bioekonomi och ren energi ett av de fem strategiska teman under vilka olika spetsprojekt genomförs. Regeringen allokerar sammanlagt en miljard euro till genomgörandet av spetsprojekten under den aktuella regeringsperioden. Av anslaget kanaliseras 300 miljoner euro till spetsprojektet bioekonomi och ren energi.

Regeringen har som mål att fram till år 2025 göra Finland till en föregångare i fråga om bioekonomi, kretsloppsekonomi och rena lösningar. Syftet med de hållbara lösningarna är att sätta fart på exporten och förbättra sysselsättningen samt att höja självförsörjningsgraden.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934

projektledare Jussi Manninen, ANM, tfn 040 535 5947

Tillbaka till toppen