Hoppa till innehåll

Lagstiftningen om märkning av material på kläder och skor ska motsvara EU-bestämmelserna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.27
Nyhet
Kaksi naista selät kameraan päin ostoskeskuksen liukuportaissa

EU förutsätter redan nu att tillverkningsmaterialet tydligt märks ut på skodon och textilprodukter. Regeringen föreslår för riksdagen lagstiftning som baserar sig på EU:s marknadskontrollförordning och som preciserar företagens skyldigheter i fråga om materialmärkning. Den föreslagna lagreformen gör det också möjligt att påföra påföljdsavgift för felaktiga eller bristfälliga märkningar. 

Regeringen föreslog den 28 oktober 2021 en ny lag om märkning av tillverkningsmaterial för skodon och textilprodukter. Utöver den märkning som krävs innehåller lagreformen också ett förslag till påföljdsavgift. Det föreslås att Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ska kunna påföra påföljdsavgift för bristfälliga eller felaktiga märkningar på skodon och textilprodukter. I EU:s marknadskontrollförordning förutsätts det att det utfärdas nationella bestämmelser om påföljder.

Tillverkare, importörer och marknadsförare av skodon och textilprodukter som säljs i EU måste se till att alla produkter förses med en märkning som visar vilket material produkten är tillverkad av. I Finland ska märkningarna uppges på både finska och svenska. Märkningarna av materialet är inget nytt krav, men det har inte tidigare varit möjligt att påföra påföljdsavgift för felaktiga eller bristfälliga märkningar. 

Ett viktigt mål med reformen är att förbättra konsumentskyddet. Reformen avses träda i kraft vid ingången av 2022. Regeringens proposition är en del av ett mer omfattande genomförande av marknadskontrollförordningen. En proposition om detta lämnades till riksdagen den 23 september 2021.

Ytterligare information:
Sari Alho, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 9007

Tillbaka till toppen