Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Liisa Heikinheimo ska leda gruppen för kärnenergi och bränslen

Arbets- och näringsministeriet
8.12.2016 13.57
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 8 december 2016 teknologie doktor Liisa Heikinheimo till ett tidsbestämt tjänsteförhållande som industriråd vid arbets- och näringsministeriet för tiden 9.1.2017−31.12.2021, dock högst för den tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren Herkko Plit är tjänstledig.

Liisa Heikinheimo övergår till ministeriet från uppdraget som forsknings- och utvecklingschef vid Teollisuuden Voima Oyj (TVO) som hon innehaft sedan 2009. Hennes ansvarsområden har omfattat bl.a. kärnsäkerheten, forskningen kring kärnavfallshanteringen, utvecklingen och samordningen av teknik, styrningen av forskningsprogram samt rapporteringen om kärnavfallshantering.

Före tiden hos TVO var hon verksam med olika uppgifter vid VTT åren 1985–2009, senast som teknologichef för forsknings- och utvecklingsgruppen (2006–2009) samt som gruppchef för gruppen produkter och produktion (2002–2005). I arbetsuppgifterna ingick bl.a. kraftverksmaterialforskning och kärnsäkerhet.

Dessförinnan arbetade hon med forsknings- och undervisningsuppgifter vid Tekniska högskolan åren 1981–1985. Hon har avlagt diplomingenjörsexamen år 1980 och teknologie doktorsexamen år 1995.

Industrirådet verkar som chef för gruppen för kärnenergi och bränslen på ministeriets energiavdelning under en bestämd tid. Gruppens viktigaste uppgift är att leda och övervaka användningen av kärnenergi. Gruppens uppgiftsområde omfattar dessutom beredskapsfrågorna på energiområdet, leveranstryggheten och försörjningsberedskapen i fråga om gas och olja samt samordningen av energisamarbetet mellan de nordiska länderna, inom Östersjöområdet och med Ryssland.

Ytterligare upplysningar:
Kari Mäkinen, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 3523

Tillbaka till toppen