Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lindström och Lintilä: Snabba åtgärder till stöd för marin- och bilindustrin

Arbets- och näringsministeriet
20.1.2017 13.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet fördelar anslag för att bemöta den positiva strukturomvandlingen inom industrin samt behoven av arbetskraft. Egentliga Finland tilldelas 3 000 000 euro för upphandling av rekryteringsutbildningar för marin- och bilindustrin. Dessutom allokeras till projekt inom sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag i Egentliga Finland och Birkaland sammanlagt 1 080 000 euro.

Antalet jobb i branscherna inom marin- och bilindustrin ökar. För att få kompetent arbetskraft startades år 2016 flera rekryteringsutbildningar med cirka 200 deltagare. Genom det nu beviljade tilläggsanslaget säkerställs att det erbjuds tillräckligt med utbildningsmöjligheter även år 2017.

 – Vi behöver fördomsfria förhållningssätt och mod att vara rörliga såväl regionalt som yrkesmässigt, för att vi ska kunna tillgodose arbetskraftsbehoven inom marin- och bilindustrin. Det finns arbete och utbildning till buds, så bekanta er med dessa möjligheter och ta vara på dem, uppmuntrar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

För närvarande kan över 300 platser sökas i utbildningar som siktar på uppgifter inom marin- och bilindustrin. Genom utbildningarna kompletteras de kunskaper och färdigheter som behövs bl.a. i uppgifter inom bilbyggande, skeppsbyggnad eller uppgifter som skeppsdesigner, rörsvetsare, maskinmontör och planerare av däcksutrustning. Det finns också utbildningar som man kan komma in på utan tidigare utbildning i branschen.

Företag, kommuner och staten gör gemensamma insatser för att trygga tillgången på arbetskraft.

Positiva effekter i hela Finland

Bil- och marinindustrin är viktiga sysselsättare i Egentliga Finland och Satakunta. Den ökande industriella verksamheten har via underleverantörskedjorna positiva effekter även på närområdena och hela Finland. 

– Positiva nyheter inom en bransch aktiverar näringslivet i hela regionen, vilket i sin tur leder till tillväxt även inom andra branscher och på andra håll i Finland. Därför är det viktigt att agera snabbt och stödja denna utveckling, säger näringsminister Mika Lintilä.

En av regeringens åtgärder är ett sysselsättningsprogram för tillväxtföretag, genom vilket man tar itu med bl.a. utmaningarna i anslutning till strukturomvandlingen inom industrin. Programmet är en del av paketet för företagande och sysselsättning, som stärker tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen i Finland.

Dessutom pågår ett Team Finland-tillväxtprogram för marinindustrin, där tillväxtorienterade företag ges hjälp för att komma med i viktiga skeppsbyggnads-, hamn-, varvs- och terminalbyggesprojekt samt olje- och gasprojekt ute i världen.

Ytterligare upplysningar:
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 046 923 4915
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 340 2250
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 7982
Teija Felt, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 504 9080
Raija Saastamoinen, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 504 8942

Tillbaka till toppen