Hoppa till innehåll

Lintilä: Elproduktionen vid Olkiluoto 3 inleds under vintern

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 13.21
Pressmeddelande
Kuvassa ministeri Lintilä

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har den 16 december 2021 beviljat Industrins Kraft Abp (TVO) tillstånd för kriticitets- och lågeffekttest, vilket innebär att bolaget för första gången kan inleda en kärnreaktion i reaktorn i Olkiluotos kärnkraftsenhet tre (OL3).


STUK övervakar uppstarten av reaktorn och lågeffektesterna på plats i Olkiluoto. Industrins Kraft ökar succesivt effekten i reaktorn. Industrins Kraft behöver STUKs tillstånd för att öka effekten till över fem procent av reaktorns fulla kapacitet, samt för att öka effekten till över 30 och 60 procent.

Under testerna med låg effekt infasas kraftverksenheten ännu inte i det riksomfattande elnätet. Enligt Industrins Kraft kommer elproduktionen för första gången att anslutas till riksnätet i januari 2022. Efter provdriften inleds förberedelserna för anläggningens regelbundna elproduktion och kommersiella bruk med full effekt, som skulle börja i juni 2022.

"Vi närmar oss det ögonblick då OL3 börjar producera stora mängder sådan utsläppsfri inhemsk elektricitet som vårt samhälle som elektrifieras verkligen behöver. När anläggningen fungerar med full kapacitet kan den årligen producera cirka 13 terawattimmar el. Detta innebär en betydande ökning av självförsörjningsgraden av el. OL3 höjer den årliga produktionen av inhemsk el till nästan 80 terawattimmar, så att självförsörjningsgraden blir rejält över 90 procent ", konstaterar näringsminister Mika Lintilä. 

Säkerheten under anläggningens hela livscykel måste stå i fokus för verksamheten
 
”Det viktigaste vid driften av kärnkraft är att sörja för anläggningens säkerhet. Under byggprocessen och ibruktagandet av OL3 har man inte i något skede gjort kompromissat säkerheten. Det är Industrins Kraft som i egenskap av tillståndshavare ansvarar för anläggningens säkerhet, och STUK är den myndighet som övervakar detta”, påpekar Lintilä.

OL3 är den första kärnkraftverksenheten i världen vars kärnavfallshantering i sin helhet har planerats och ordnats redan i ibruktagningsskedet. Det använda bränslet från enheten placeras i berggrunden på Olkiluoto, i Posivas slutförvaringsanläggning som är den första av sitt slag i världen. 

Statsrådet beviljade den 7 mars 2019 kraftverksenheten OL3 drifttillstånd enligt 20 § i kärnenergilagen, och tillståndet är i kraft till den 31 december 2038. Strålsäkerhetscentralen (STUK) beviljade anläggningsenheten laddningstillstånd den 26 mars 2021. Den planerade drifttiden för OL3 är minst 60 år. Dess tekniska livslängd kan dock vara betydligt längre än så.

OL3 blir den största kraftverksenheten på den nordiska och baltiska elmarknaden. När anläggningen drivs med full effekt, producerar den el med en kapacitet på 1 600 megawatt. Detta minskar de inhemska växthusgasutsläppen med miljontals ton samtidigt som andelen utsläppsfri elproduktion i Finland stiger till över 90 procent. 

Ytterligare information:
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 035
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Jukka Ihanus, näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare  029 504 7259
 

Tillbaka till toppen