Hoppa till innehåll

Lintilä till ministermöte i Stockholm – på agendan bl.a. fria dataflöden och plattformsekonomi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2017 17.03
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä reser den 18 oktober 2017 till Stockholm för ett möte med ministrar från D9+-länderna. Sverige har bjudit in ministrarna till mötet, där man kommer att diskutera utmaningar för den digitala ekonomin samt EU:s strategi för den digitala inre marknaden. Särskilt fokus kommer att läggas på frågor som gäller fria dataflöden och utnyttjande av plattformsekonomi.

D9+-länderna består av Nederländerna, Belgien, Irland, Storbritannien, Luxemburg, Sverige, Finland, Danmark och Estland, och denna gång har man också bjudit in Polen och Tjeckien. Digital9 är en inofficiell grupp av länder som bildats på initiativ av Sverige. Gruppen strävar efter att finna lösningar på digitaliseringens utmaningar, och den har samlats fyra gånger sedan 2016.

Vid ministermötet kommer man att försöka nå en gemensam syn på kommissionens förslag om fria dataflöden och diskutera nuläget och utvecklingen i fråga om regleringen av plattformsekonomi. Den snabba utvecklingen av ny teknik accentuerar behovet av att stärka EU:s gemensamma agenda i digitaliseringen för att skapa jobb och tillväxt.

– Finland har goda förutsättningar att bli en föregångare i utnyttjande av ny teknik. Vi måste djärvt gripa tag i möjligheter inom såväl den offentliga sektorn som företagsvärlden. Den omvälvning i arbetslivet som digitaliseringen för med sig samt artificiell intelligens och robotisering är viktiga frågor där vi vill försöka få fram gemensamma lösningar på EU-nivå, konstaterar näringsminister Lintilä.

Vid mötet behandlas också en undersökning som McKinsey gjort på uppdrag av Google. I den analyseras konsekvenserna av ny teknik, såsom artificiell intelligens och robotar, för arbete och industri.

Centrala mål i kommissionens strategi för den digitala inre marknaden är att underlätta tillgång till digitala varor och tjänster, att stödja digitala nät och tjänster och att möjliggöra tillväxt för den europeiska digitala ekonomin. Strategin för den digitala inre marknaden ingår i kommissionens program Digital Agenda for Europe 2020.

Ytterligare upplysningar:
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 046 923 2584

Tillbaka till toppen