Hoppa till innehåll

Stor satsning på ackumulatorindustrin i tilläggsbudgeten: Utvecklingen av en ansvarsfull ackumulatorindustri skapar arbetstillfällen och skatteinkomster

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 21.21 | Publicerad på svenska 8.6.2020 kl. 12.13
Pressmeddelande
Tuula Haatainen

Regeringens mål är att höja förädlingsvärdet på finländska mineraler, på detta sätt främja uppkomsten av en ny högteknologisk batteriindustri i Finland och att profilera sig som en global föregångare inom hållbar eltrafik. Målet är att övergå till cirkulär ekonomi och på så sätt minska användningen av naturresurser.

– Vi har kommit överens om att vi i tilläggsbudgeten får 450 miljoner euro i tilläggsfinansiering till Finlands Malmförädling Ab för ackumulatorindustrin. Ett viktigt beslut ökar förtroendet för uppkomsten av en ny industriell bransch och för den finländska investeringsmiljön. Det är också fråga om en målmedveten satsning på övergången mot en koldioxidneutral ekonomi, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Det finns ökande internationella affärsmöjligheter inom ackumulatorindustrin eftersom bland annat elbilarna ökar behovet av ackumulatorer i framtiden.

En hög förädlingsgrad skapar fler jobb, inbringar högre skatteinkomster och exportinkomster

Målet är att i Finland skapa en värdekedja för ansvarsfull batteriindustri vars globala konkurrensfördel är en produktion av miljövänliga och etiskt framställda samt återvinningsbara material.

– I Finland finns det exceptionellt bra tillgång på råvaror för litiumjonackumulatorer och konkurrenskraftig förnybar energi på europeisk nivå. Dessutom är våra aktörer ansvariga. Utifrån dessa har vi goda möjligheter att höja förädlingsvärdet och skapa ny högteknologisk kompetens i Finland. Den tilläggsfinansiering som nu överenskommits är en betydande satsning från regeringen och möjliggör gemensamma investeringar för att inrätta batterimaterialfabriker i Finland, kommenterar ekonomidirektör Mika Niemelä beslutet.

Av den föreslagna tilläggsfinansieringen på 450 miljoner euro riktas en fullmakt på 300 miljoner euro till att locka batteriindustrins investeringar till Finland. Målet är att malmförädling i Finland ska locka produktion av prekursorer och katodaktiverat material till Finland. Det är fråga om mellanprodukter som behövs vid tillverkningen av litiumjonbatterier för elbilar. I investeringarna deltar också privata investerare.

Om projekten genomförs som en helhet skulle den årliga arbetskraftseffekten av inrättandet av två fabriker indirekt uppgå till cirka 4 500 årsverken. Samtidigt uppstår det nya skatteinkomster för samhället på över 200 miljoner euro per år.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen