Hoppa till innehåll

Tilläggsbudgeten stöder arbetssökande och särskilt stödet till unga ökas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 21.30 | Publicerad på svenska 8.6.2020 kl. 12.17
Pressmeddelande
Tuula Haatainen

Regeringen fattade den 2 juni 2020 beslut om den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. – Genom de åtgärder som nu beslutats stöder vi arbetssökande och förhindrar att arbetslösheten ökar i samband med coronakrisen och därefter, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Tilläggsfinansiering för att stödja de unga och förbättra matchningen

– Många unga och nyutexaminerade har i och med coronakrisen hamnat i en svår situation, när sommarjobben inte blir av eller företagen inte kan anställa nya arbetstagare på grund av permitteringar, säger minister Haatainen.

Till sysselsättningsanslagen föreslås ett tillägg på 60 miljoner euro. Tilläggsanslaget riktas till anskaffning av arbetskraftsutbildning och arbetskraftsservice för unga samt

kompetensutveckling genom gemensamt anskaffad utbildning och träningar.

Arbets- och näringsbyråernas anslag höjs med 20 miljoner euro som används för att säkerställa tjänsterna för dem som behöver dem.

Dessutom föreslås 1,5 miljoner euro för genomförandet av ONNI-projektet för psykosocialt stöd för unga, med hjälp av vilket man snabbt skapar en digital tjänst som gör det möjligt för unga som behöver stöd att utan tröskel och snabbt få stöd.

För fortsättningen av projektet för digital sysselsättning föreslås tilläggsfinansiering på 1 miljon euro. Projektet möjliggör en bättre matchning mellan arbetsplatser och arbetstagare inom fastighets- och byggbranschen jämfört med tidigare.

Tillräckliga resurser reserveras för inledandet av kommunala sysselsättningsförsök

I det kommunala sysselsättningsförsöket överförs vissa av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna under den tid försöken pågår. I tilläggsbudgeten föreslås ett tilläggsanslag på 2,8 miljoner euro för genomförandet av de kommunala försöken.

– Med tilläggsanslaget vill vi säkerställa att försöken lyckas och att resurserna är tillräckliga. Detta är särskilt viktigt på grund av den ökade arbetslösheten till följd av coronakrisen, säger minister Haatainen.

I det första skedet finns det 20 försöksområden och till dem överförs bland annat rådgivnings-, handlednings- och serviceuppgifter som gäller tjänster för enskilda kunder under den tid försöket pågår.

Till målgruppen för försöket hör arbetslösa arbetssökande, personer som är sysselsatta och personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service och som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning samt alla som är under 30 år och alla invandrare samt personer med ett främmande språk som modersmål.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen