Hoppa till innehåll

Det finns internationellt intresse för försöket som påskyndar invandrares sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2018 14.57
Nyhet

Arbetsminister Jari Lindström, kanslichef Jari Gustafsson och Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen bekantade sig den 19 mars 2018 med genomförandet av SIB-projektet för integration hos Fazer tillsammas med en grupp av internationella medierepresentanter.

Målet med SIB-projektet för integration är att sysselsätta 2 500 invandrare i Finland under 2016–2019. I försöket kombineras utbildning för invandrare och arbete på ett flexibelt sätt och ökas möjligheterna till inlärning i arbetet.

– Den stora vågen av invandrare år 2015 visade att vår integrationspolitik behövde uppdateras. Ett av våra mål var att påskynda övergången till arbetslivet. Snabb sysselsättning har en nyckelställning i integrationen av invandrare, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

– SIB-projektet för integration är ett ytterst viktigt försök när vi söker framtida lösningar på invandrares sysselsättning. I bästa fall är SIB-modellen ett verktyg som bidrar till att alla parter vinner: invandrare hittar arbete och företag arbetstagare som har utbildats för deras behov, fortsätter kanslichef Jari Gustafsson.

I försöket deltar företag från branscher där det är svårt att hitta arbetskraft, till exempel från industrin, byggbranschen, logistikbranschen och servicebranschen. Ett av de deltagande företagen är Fazer. Försöket genomförs för närvarande i Nyland och Egentliga Finland, men det ska utvidgas även till andra håll i Finland.

Försöket har väckt internationellt intresse i synnerhet på grund av sin finansieringsmodell. I SIB-modellen (Social Impact Bond) för investeringar med samhällseffekt finansierar investerare verksamheten och bär den ekonomiska risken. I SIB-fonden för integration har det nu samlats in sammanlagt 14,2 miljoner euro. Den är Europas största SIB-fond räknat i beloppet av det investerade kapitalet.

Europeiska investeringsfonden har investerat 10 miljoner euro i försöket. Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och gruppen av internationella medierepresentanter bekantade sig med projektet som ett led i InvestEU-kampanjen.

Läs mer om försöket

Ytterligare upplysningar:

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, ANM, tfn 029 50 47112

Tillbaka till toppen