Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Möjligheten att finansiera lönesubvention och startpeng med anslag för arbetslöshetsförmåner förlängs

Arbets- och näringsministeriet
14.9.2018 13.03
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att anslag som staten anvisat för arbetslöshetsförmåner ska kunna användas för att finansiera startpeng som beviljas arbetslösa arbetssökande och lönesubvention ända till utgången av 2020, när landskapsreformen avses träda i kraft.

Syftet med propositionen är att trygga tillräckliga anslag för lönesubvention och startpeng och att därigenom förbättra jämlikheten för arbetslösa arbetssökande.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:
Mikko Ojala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3506

Tillbaka till toppen