Hoppa till innehåll
Media

Målen och prioriteringarna för försörjningsberedskapen diskuterades vid ett seminarium om försörjningsberedskapen som ordnades av ministeriet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2023 13.39 | Publicerad på svenska 28.3.2023 kl. 13.53
Pressmeddelande
Porträtt av arbetsminister Tuula Haatainen

Finlands första redogörelse om försörjningsberedskapen och riktlinjerna för utvecklandet av den finländska försörjningsberedskapen var huvudteman vid ett seminarium som arbets- och näringsministeriet ordnade i Lilla parlamentet den 28 mars 2023. Över 100 sakkunniga inom försörjningsberedskapen deltog.

Den parlamentariskt beredda redogörelsen om försörjningsberedskapen fick enhälligt stöd av riksdagen i början av mars. Den fastställer de viktigaste målen för utvecklingen av försörjningsberedskapen fram till 2030. Avsikten är att genom riktlinjer på strategisk nivå och verkställandet säkerställa en tillräcklig nivå på försörjningsberedskapen som en del av samhällets övergripande säkerhet. 

”I dag är det meningen att vi ska blicka framåt. Mot hur utvecklingsriktlinjerna i redogörelsen om försörjningsberedskapen konkret ska bearbetas vidare för att försörjningsberedskapen ska kunna utvecklas”, konstaterade den minister som ansvarar för försörjningsberedskapen, arbetsminister Tuula Haatainen.

I redogörelsen om försörjningsberedskapen ingår ett förslag till revidering av statsrådets målbeslut om försörjningsberedskapen. Det arbete som inleddes i januari förväntas bli klart i början av 2024.

”Målbeslutet är det dokument där målnivån för försörjningsberedskapen fastställs. Därför är det en viktig handling. Man måste bedöma vad man vill förbereda sig på och på vilken nivå. Jag är säker på att det nya målbeslutet ytterligare stärker vårt redan nu goda försörjningsberedskapssystem”, säger Haatainen.

Målbeslutet fastställer de nationella och sektorsvisa målen för försörjningsberedskapen och prioriteringarna för verksamheten. Det bereds under arbets- och näringsministeriets ledning i samarbete med olika ministerier, Försörjningsberedskapsrådet, Försörjningsberedskapscentralen och försörjningsberedskapsorganisationen samt med övriga intressentgrupper. 

Finlands unika försörjningsberedskapssystem ska kunna svara mot framtida utmaningar

”Kriserna har visat att vi har ett fungerande och internationellt unikt försörjningsberedskapssystem, som också har långa traditioner. Världen omkring oss har dock förändrats avsevärt. Det återspeglas också i behoven och kraven att utveckla försörjningsberedskapen. Alla verktyg, processer och ansvar måste vara klara och i skick för att vi även i fortsättningen ska kunna förutse i samarbete, och också smidigt kunna svara på mycket olika och föränderliga utmaningar”, bedömer Haatainen. 

”En omvärld i förändring förutsätter bland annat tillräckliga ekonomiska resurser, kritisk infrastruktur och säkerställande av den, kontinuitet i näringslivets och tredje sektorns roller, kompetens och kompetent arbetskraft samt medborgarnas beredskap och mental kristålighet. Dessutom måste vi säkerställa att det förvaltningsövergripande samarbetet löper smidigt på alla nivåer och att de sektorspecifika ansvaren är tydliga”, fortsätter ministern. 

”Finland måste alltid kunna svara för att försörjningsberedskapen fungerar, men i en global och ständigt föränderlig omvärld behöver vi också andra. Internationellt samarbete och målmedveten utveckling av det så att det motsvarar nuläget och förutser framtida behov stärker också vår egen försörjningsberedskap.” 

Riksdagens anförande vid seminariet hölls av ekonomiutskottets ordförande Sanni Grahn-Laasonen. Janne Känkänen, verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen, inledde med ett anförande om den brytningstid som försörjningsberedskapen befinner sig i och Klaus Korhonen, ambassadör vid Finlands särskilda representation vid Nato, presenterade en översikt över Finlands Natomedlemskap. Seminariet avslutades med en expertpanel som dryftade kommande utmaningar i försörjningsberedskapsarbetet.

Ytterligare information:
Emily Strohm, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7160
Eeva Vahtera, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9009
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3581 

Tillbaka till toppen