Hoppa till innehåll

Konjunkturutsikterna för turistbranschen återigen positivare än för andra branscher

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2018 12.53
Pressmeddelande

De allmänna konjunkturutsikterna för turistnäringen är positivare än för hela landet och övriga näringsgrenar. Konjunkturförväntningarna för den närmaste tiden är dock svagare än under våren 2018.

På de svagare konjunkturutsikterna inverkar t.ex. att priserna på material och tjänster har stigit och att värdeutvecklingen för investeringar har blivit långsammare. Trots svagare utsikter är konjunkturförväntningarna inom branschen fortfarande starkt positiva.

Resultaten i SMF-företagsbarometern överraskar inte näringsminister Mika Lintilä.

– Turisternas övernattningar ökade i antal 2017. Finland är ett attraktivt resmål. Nu måste vi säkerställa att vi är det även i framtiden. Vi stöder turismföretagens tillväxt och söker ständigt lösningar för att lösa matchningsproblemen inom branschen. Arbets- och näringsministeriet program Matkailudiili är ett bra verktyg för att matcha jobb och jobbsökande inom turistbranschen, säger minister Lintilä.

Förväntningarna på utvecklingen i fråga om antalet anställda är nästan lika som under våren 2018. Av de som svarat på SMF-branschbarometern bedömer 20 procent att antalet anställda kommer att öka inom det närmaste året. Andelen respondenter som bedömer att antalet anställda kommer att minska var 8 procent. Under de två senaste åren har det blivit betydligt svårare att få tag i yrkeskunnig arbetskraft inom turistnäringen.

Inom turistnäringen pågår förnyelse hela tiden. Där har det under det senaste året satsats mer på investeringar än i andra branscher, och det har även skett omorganiseringar av arbetet. Dessutom har personal både utbildats och anställts. Bland utvecklingsbehoven lyfter företagen i turistbranschen fram marknadsföring och försäljning som en klart viktigare faktor än företagen i andra branscher.

Uppgifterna ovan framgår av arbets- och näringsministeriets branschbarometer om turistnäringen, som publiceras en gång per år. I publikationen presenteras branschspecifika resultat från den barometer om små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska villkor som genomförs av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Branschbarometer om turistnäringen (på finska)

Programmet Matkailudiili

Ytterligare upplysningar:
Susanna Jänkälä, branschchef, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 029 503 7056
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926

Tillbaka till toppen