Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Turismdeal ska underlätta matchning av jobb och arbetstagare

Arbets- och näringsministeriet
5.3.2018 12.00
Pressmeddelande

Ett nytt åtgärdsprogram ska svara på de akuta rekryteringsbehoven hos företagen inom turistbranschen och göra det lättare för arbetssökande att få jobb inom branschen.

Turistbranschen har under de senaste åren vuxit och internationaliserats snabbare än andra branscher i Finland. I och med tillväxten har det blivit en utmaning för flera företag att hitta kunnig arbetskraft.

– Att utveckla turismen hör till regeringens spetsprojekt, och att få tag på kunnig arbetskraft får inte bli en flaskhals i företagens tillväxt. Vi stöder turistföretag och arbetssökande inom branschen genom ett nytt servicelöfte för turismen, en turismdeal, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Med hjälp av turismdealen kan vi främja tillgång på kunnig arbetskraft på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Tyngdpunkten i åtgärdsprogrammet ligger på att effektivisera tjänsterna. Det gör att vi ännu bättre än tidigare kan matcha jobb och arbetstagare, säger arbetsminister Jari Lindström.

Det ska göras lättare att rekrytera och att få jobb inom branschen genom att arbets- och näringsförvaltningens och dess samarbetspartners befintliga tjänster för företag och arbetssökande bringas samman. Till de regioner och pilotföretag som deltar i turismdealen ska det dessutom sökas kunnig arbetskraft med hjälp av upphandlade köpta tjänster samt nya lösningsmodeller för att svara på matchningsutmaningen. Man försöker också göra turistbranschen mer lockande genom att informera de arbetssökande om de goda sidorna med att jobba inom branschen.

Genomförandet av programmet inleddes i början av 2018 och fortsätter i mars med upphandling av omfattande pilotprojekt. Målet är att få fram tjänster och verksamhetsmodeller som främjar bättre matchning av jobb och arbetstagare inom turistbranschen samtidigt som olika regioners särdrag beaktas.

Genomförande av programmet samordnas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i nära samarbete med arbets- och näringsministeriet, spetsprojektet för turism och berörda grupper. Norra Österbotten sköter bl.a. upphandlingsprocessen, samarbetet med övriga regioner och marknadsföringen.

Webbsida om åtgärdsprogrammet (på finska)

Ytterligare information:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 447 1255
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 047 982
Johanna Kallunki, projektchef, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 070

Tillbaka till toppen