Hoppa till innehåll

Konsumentskyddet för dem som köper paketresor förbättras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.39 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 11.40
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade i dag den 19 september till riksdagen lämna en regeringsproposition med förslag till ny lag om leverantörer av kombinerade resetjänster. Lagen är avsedd att ersätta den gällande lagen om paketreserörelser.

Den nya lagen har ett bredare tillämpningsområde än den gällande lagen. Lagen gäller förutom tillhandahållande av paketresor även sammanlänkade researrangemang, där en näringsidkare gör det lättare för resenären att ingå separata avtal med enskilda tjänsteleverantörer.

Dessutom föreslår regeringen att det stiftas en lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster. Målet är att reformera det för resetjänsteleverantörer avsedda systemet med säkerheter och registrering. Genom reformen säkerställs det att ersättningar betalas till resenärer till fullt belopp och snabbt. Dessutom säkerställs hemtransporter av resenärer. Tillsynen över näringsidkare som är skyldiga att ställa säkerhet effektiviseras i syfte att säkerställa att säkerheterna är tillräckliga

Tillsammans kompletterar lagarna det gällande systemet med säkerheter, så att systemet uppfyller de krav på konsumentskydd som EU:s paketresedirektiv förutsätter i fråga om att ersättningar ska betalas snabbt, effektivt och till fullt belopp till resenärerna.

Dessutom föreslås det i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi en teknisk ändring som gäller tillsynsmyndighetens rätt att får uppgifter. Vidare föreslås det att de relevanta bestämmelserna i strafflagen ändras så att de motsvarar lagstiftningen om kombinerade resetjänster. 

Propositionen har samband med lagen om kombinerade resetjänster som beretts vid justitieministeriet och som ersätter den nuvarande lagen om paketresor. Regeringspropositionen om den nämnda lagen lämnades till riksdagen samtidigt som lagförslaget om leverantörer av kombinerade resetjänster.

Statsrådets beslut  http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto

Ytterligare upplysningar:
Sari Alho, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 9007

Tillbaka till toppen