Hoppa till innehåll

Med en ackumulatorstrategi stärks Finlands ställning som föregångare när det gäller hållbar ackumulatorproduktion

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2020 13.54
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har inlett utarbetandet av en nationell ackumulatorstrategi. Med strategin vill Finland stärka sin roll som föregångare när det gäller hållbar ackumulatorproduktion och återvinning av ackumulatorer.

Näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 24 juni 2020 en arbetsgrupp för att bereda strategin. Strategin blir klar vid årsskiftet.

– Det finns stora internationella affärsmöjligheter inom ackumulatorindustrin eftersom elbilarna ökar behovet av ackumulatorer i framtiden. Finland har en betydande mängd mineraler som behövs för ackumulatorer, stark kompetens och förutsättningar att satsa på forskning och utveckling inom branschen samt industriella investeringar. Vi vill vara med och bygga upp en hållbar europeisk ackumulatorindustri. På detta sätt kan vi för vår del bidra till att lösa klimatförändringen, säger minister Lintilä.

Med ackumulatorstrategin eftersträvas företagens tillväxt och nya arbetstillfällen

Målet med ackumulatorstrategin är att stärka ekosystemet för ackumulatorbranschen och påskynda en hållbar och koldioxidsnål ekonomisk tillväxt i Finland. Målet med strategin är att främja företagens förnyelse, innovationsverksamhet, tillväxtförmåga och därigenom skapa nya arbetstillfällen. Dessutom utarbetas förslag som främjar forskning och utveckling (FoU) inom ekologiskt hållbar elektronisk trafik och alternativ ackumulatorteknik.

I strategin beaktas säkerställandet av utbildningen och kompetensen inom ackumulatorbranschen samt stärkandet av spetsforskningen i Finland. Ett annat mål är att stärka det branschöverskridande samarbetet.

Finlands nationella strategi har samband med Europeiska unionens ackumulatorstrategi. EU har som mål att skapa en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar ackumulatorindustri i Europa och på så sätt bidra till att stävja klimatförändringen. Målet för Finlands ackumulatorstrategi är att främja en hållbar användning av naturresurser till exempel genom lösningar för tillgång till, optimering av och återvinning av material.

Arbetsgrupp för att bereda en ackumulatorstrategi

Ordförande för arbetsgruppen som bereder den nationella ackumulatorstrategin är Mika Nykänen, generaldirektör för Geologiska forskningscentralen. I arbetsgruppen finns representanter för centrala aktörer inom ackumulatorbranschen, såväl på företagsfältet som inom den offentliga förvaltningen.

– Finland har man väl identifierat möjligheter till högklassiga innovationer som gäller ackumulatorer, bekämpning av klimatförändringens konsekvenser och tillväxt inom cirkulär ekonomi. Det är viktigt att skapa en nationell handlingsplan som genomförs strategiskt, säger arbetsgruppens ordförande Nykänen.

Arbetsgruppen har till uppgift att styra hur ackumulatorstrategin framskrider, besluta om behövliga utredningar och andra åtgärder, lägga fram förslag till mål och begränsningar i strategin, dra upp riktlinjer för de centrala riktlinjerna för beredningen av strategin samt förvandla synpunkter till innehåll.

Strategiarbetsgruppen:

Alkio Jyrki, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet (vice ordf.)
Björk Artturi, specialsakkunnig, finansministeriet
Endlund-Siironen Ina, strategidirektör, Fortum Recycling & Waste
Hietanen Matti, verkställande direktör, Suomen Malmijalostus Oy
Lahti-Nuuttila Teija, direktör, Business Finland
Lassi Ulla, professor, Uleåborgs universitet
Lundström Mari, biträdande professor, Aalto-universitetet
Manninen Jussi, direktör, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Nurmi Jyrki, direktör, EV systems affärsverksamhet, Valmet Automotive Oy  
Mika Nykänen, generaldirektör, Geologiska forskningscentralen (ordf.)
Ojala Tuuli, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet
Pajukallio Anna-Maija, miljöråd, miljöministeriet
Peltoniemi Pasi, biträdande professor, LUT-universitetet
Van der Meer Tuomas, Technology Manager, Outotec (Finland) Oy
Vilenius Jani, teknologidirektör, Sandvik

Sekretariat:

Homanen Ilkka, programchef, Business Finland
Pihlatie Mikko, ledande forskare, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Vesa Jarkko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7228
Mika Nykänen, ordförande för styrgruppen, Geologiska forskningscentralen, tfn 029 503 2200
Jarkko Vesa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7320

Tillbaka till toppen