Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Marinindustrins tillväxtprogram får fortsatt finansiering för 2016

Arbets- och näringsministeriet
15.6.2016 8.30
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har beviljat marinindustrins tillväxtprogram fortsatt finansiering för 2016. Tillväxtprogrammet Team Finland Maritime and Offshore from Finland hjälper de finländska företagen att komma med i internationella fartygsprojekt.

Tillväxtprogrammets mål är att öka omsättningen för Finlands havskluster med 10 procent, att öka exporten med 10 procent, att skapa 400 nya jobb och att locka tre utländska investeringar till Finland. Programmet ska enligt planerna genomföras åren 2015-2017. Arbets- och näringsministeriet beviljade Finpro Oy denna gång 516 000 euro för genomförandet av programmet. Programfinansieringen för det första verksamhetsåret uppgick till 956 000 euro.

? Den starka finländska kompetensen på området marinindustri beror på mångsidighet. De starkaste spetsprodukterna är kryssningsfartyg, isbrytare, isgående fartyg samt underleverantörsarbeten, konstruktionsarbete och systemleveranser till nämnda fartygstyper. De globala utsikterna för branschen ser lovande ut ur Finlands synvinkel och är betydligt mer positiva än för några år sedan, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

De finländska företagen har goda tillväxtmöjligheter, eftersom det råder högkonjunktur i byggandet av kryssningsfartyg och livlig aktivitet inom ombyggnaden av kryssningsfartyg, kryssningsresorna i Asien och USA ökar och arktisk teknik och isbrytare byggs flitigt. Innovationerna inom branschen består av nya tillämpningar för fartygens behov. Sådana har utvecklats också av finländska företag inom sektorerna IKT, big data, sakernas och föremålens internet samt satellitbaserad positionsbestämning.

De utmaningar som företag möter består av globala och komplicerade leveranskedjor där finländska företag har svårt att hitta projekt, kunder och beslutsfattare. Med hjälp av programmet kan många företag som vill delta i dylika projekt komma med i dem och skapa ny omsättning ute i världen. Tillväxtprogrammet har 14 målmarknader, bland vilka Tyskland, Norge, Frankrike, Kina, Japan och Ryssland utgör de viktigaste marknaderna.

Enligt Finpro Oy:s uppskattning kommer det globala totalvärdet av sådana nya fartygsbeställningar, inklusive intentionsavtalen, som är lämpliga ur Finlands synpunkt, att uppgå till drygt 70 miljarder euro under de kommande 10 åren. Beställningarna på nya fartyg och ombyggnadsarbetena på befintliga fartyg innebär stora möjligheter också för den finländska marinindustrin och dess underleverantörskedja. Denna bransch är en av de få exportbranscher där affärsverksamheten i Ryssland har fortsatt trots sanktionerna.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 050 340 2250

konsultative tjänstemannen Janne Peltola, ANM, tfn 029 50 64132

konsultative tjänstemannen Natalia Härkin, ANM, tfn 029 50 49016

Tillbaka till toppen