Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Mikko Salmenoja fortsätter som direktör för utvecklings- och förvaltningscentret

Arbets- och näringsministeriet
13.2.2020 13.36 | Publicerad på svenska 13.2.2020 kl. 15.45
Pressmeddelande
Mikko Salmenoja
Mikko Salmenoja

Vicehäradshövding Mikko Salmenoja fortsätter som direktör för NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Salmenoja har utnämnts för en ny femårsperiod från och med den 1 mars 2020.

Salmenoja har lång erfarenhet av att leda UF-centret, först som projektchef och därefter som direktör sedan 2015. Salmenojas tidigare karriär består av olika uppgifter som hänför sig till förvaltning, styrning, utvecklande av funktioner och lagberedning vid justitieministeriet, arbetsministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Direktören ska leda UF-centret och svara för verksamhetens resultat. Direktören utnämndes av arbetsminister Tuula Haatainen. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 37 personer.

UF-centret är ett riksomfattande nätverksbaserat ämbetsverk. Centret bedriver verksamhet med stöd av en geografiskt decentraliserad verksamhetsmodell och producerar utvecklings- och förvaltningstjänster för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna.

Ytterligare upplysningar:
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

Tillbaka till toppen