Hoppa till innehåll

Arbetsminister Haatainen: Expressfil för specialsakkunniga och tillväxtföretagare till Finland bereds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2021 9.24 | Publicerad på svenska 15.3.2021 kl. 11.03
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet bereder en expressfil för specialsakkunniga, startup-företagare och deras familjemedlemmar i tillståndsprocesserna för arbetsrelaterad invandring. Expressfilen är ett servicelöfte där ett beslut som gäller elektronisk ansökan om uppehållstillstånd utlovas inom 14 dygn. Arbetsminister Tuula Haatainen berättade om detta vid arbets- och näringsministeriets presskonferens måndagen den 15 mars 2021.

- Smidiga tillståndsprocesser är Finlands visitkort för experter och företag som utnyttjar arbetskraftsinvandring. När ärendehanteringen med myndigheterna är okomplicerad lämnar den ett permanent positivt första intryck och fungerar samtidigt som ett fast handslag för allt som kommer att ske i framtiden. Ett pilotprojekt med en expressfil inleds redan under 2021. 

- Målet är i enlighet med regeringsprogrammet att den genomsnittliga behandlingstiden för arbets- och utbildningsbaserade uppehållstillstånd ska vara 30 dygn före utgången av valperioden. Vi kommer att lägga fram alla behövliga lagstiftningsförslag under detta år och annat utvecklingsarbete görs parallellt med detta, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Pilotprojekt i Silicon Valley och New Delhi i Indien

För att locka internationella experter har ministeriet och Business Finland berett pilotprojekt som syftar till att locka specialsakkunniga från Silicon Valley i Förenta staterna och New Delhi i Indien. Dessa pilotprojekt är redo att inledas genast när coronavirusläget tillåter det och gränserna öppnas igen. 

- För att locka internationella experter krävs det att Finland tar egna initiativ. Förutsättningarna måste vara i ordning, men tyvärr är Finland för närvarande inte det mest lockande målet av alla. En orsak till detta är arbetslivets dåliga mottaglighet, konstaterar Haatainen. 

Attityderna i det finländska samhället försvårar fortfarande sysselsättningen för dem som redan är i landet. Personer vars namn eller modersmål tyder på en bakgrund utanför Finland får betydligt färre inbjudningar till anställningsintervjuer än andra sökande, även om deras utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper är exakt desamma. 

- Det är framför allt organisationerna, såsom arbetsgivarna, som ska ansvara för främjandet av arbetslivets mottaglighet och inte de individer som upplever rasism och diskriminering. Min kritik av den svaga mottagligheten gäller såväl den offentliga som den privata sektorn. Nu är tal och handlingar motstridiga. Detta måste ändras.

- Statens åtgärder för att locka utländska experter är onödiga, om attityderna hindrar att experternas know-how utnyttjas och deras kompetens utvecklas. Vi strävar efter att förbättra den svaga mottagligheten bland annat genom programmet för mångfald i arbetslivet som offentliggörs i dag, men det finns fortfarande mycket att göra när det gäller attityderna.

Färdplan skapar utsikter för framtida behov i fråga om arbetskraftsinvandring

Hösten 2020 inledde arbets- och näringsministeriet beredningen för att skapa en färdplan för arbetskraftsinvandring. Syftet med den kommande färdplanen är att skapa en gemensam lägesbild och utarbeta kunskapsbaserade bedömningar för sådan invandring av experter som behövs med tanke på den samhälleliga utvecklingen samt att fastställa mål, prioriteringar, förutsättningar och åtgärder som leder mot målet för den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen under de kommande åren. Tidsrymden i färdplanen sträcker sig ända till 2035. 

- Syftet med färdplanen är att skapa en helhetsbild som också följande regeringar kan förbinda sig till. Avsikten är att färdplanen för första gången ska behandlas vid regeringens halvtidsöverläggning, avslutar Haatainen. 

Ytterligare information: 
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
 

Tuula Haatainen
Tillbaka till toppen