Hoppa till innehåll

Minister Lintilä diskuterar med Kinas vetenskaps- och teknologiminister ländernas samarbete och möjligheterna till en grön omställning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 17.16
Pressmeddelande
Ministeri Mika Lintilä

Temat för ministrarnas möte är erfarenheterna av och framtidsutsikterna för forsknings- och innovationssamarbetet mellan Finland och Kina. Ett särskilt önskemål är att sätta fart på gemensamma projekt inom områdena koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi samt mat och hälsa.

Näringsminister Mika Lintilä och Kinas vetenskaps- och teknologiminister Wang Zhigang träffas för första gången fredagen den 15 oktober 2021 via videolänk.

”Finland är intresserat av att stärka samarbetet med Kina bland annat när det gäller smarta energilösningar och hälso- och livsmedelsbranschen. Inom dessa branscher har vi utmärkt kompetens. Den gröna omställningen behöver tekniska lösningar, och det är viktigt att diskutera utvecklandet och ibruktagandet av dem med viktiga innovationsländer”, säger minister Lintilä. 

Finland och Kina har samarbetsmöjligheter i fråga om koldioxidsnålhet och cirkulär ekonomi

Det finns möjligheter till samarbete mellan Finland och Kina bland annat i fråga om teknik som hänför sig till koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och välfärd. Kina har tillkännagett att det har som mål att minska koldioxidutsläppen från och med 2030 och att uppnå koldioxidneutralitet före 2060. I den nya femårsplanen betonar Kina betydelsen av innovationer. Detta är en möjlighet också för finländska företag och forskningsaktörer. 

Samarbetet mellan arbets- och näringsministeriet och det kinesiska vetenskaps- och teknologiministeriet baserar sig på det fördrag som varit i kraft sedan 1986. Uppföljningsmöten om avtalet ordnas regelbundet. Även de finländska finansieringsorganisationerna, högskolorna och forskningsorganisationerna har mångahanda samarbetsrelationer med Kina. Ministrarna vill stödja denna aktiva interaktion mellan aktörerna och söka lösningar på gemensamma utmaningar genom forskning och produktutveckling.

Ytterligare information: 
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Riikka Astala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7057
Mikko Puustinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7144

Tillbaka till toppen