Hoppa till innehåll

Minister Harakka utnämnde direktörerna för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och i Österbotten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2019 13.48 | Publicerad på svenska 30.10.2019 kl. 16.12
Pressmeddelande

Arbetsminister Timo Harakka utnämnde den 29 oktober 2019 Ari Niiranen och Timo Saari till direktörer för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen respektive Österbotten.

Ari Niiranen övergår till Norra Karelen från uppgiften som överdirektör för miljöministeriets naturmiljöavdelning, som han har skött sedan december 2016.

Norra Karelen är dock ingen främmande plats för honom eftersom han för närvarande är tjänstledig från dess närings-, trafik- och miljöcentral från både tjänsten som direktör och uppgiften som överdirektör för ansvarsområdet miljö och naturresurser. Dessförinnan arbetade Niiranen i över 11 års tid som direktör för skogscentralen i Norra Karelen. Niiranen har tidigare även arbetat som förvaltningschef vid skogscentralen i Norra Karelen.

Timo Saari som valts till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten är sysselsättningsdirektör vid Vanda stad.

Saari har erfarenhet av att leda en organisation med över 200 arbetstagare och av ett budgetansvar på 38 miljoner euro. Mot bakgrunden av färska uppgifter är sysselsättningsutvecklingen i Vanda den bästa i huvudstadsregionen även i fråga om bekämpning av långtidsarbetslöshet. Han har gedigen erfarenhet av närings-, trafik- och miljöcentralernas viktiga samarbetspartner, kommuner och tjänsteproducentföretag.

Uppgifter som ansvarsområdesdirektör var ledigförklarade vid sju olika NTM-centraler. De övriga fem utnämningarna offentliggjordes den 23 oktober. Samtliga tjänster inleds den 1 januari 2020. Tjänsterna tillsätts för viss tid för högst fem år.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Centralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet av miljöministeriet, kommunikationsministeriet/Trafikledsverket, jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsverket, undervisnings- och kulturministeriet och inrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar

Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150

Tillbaka till toppen