Hoppa till innehåll
Media

Minister Lintilä: Bestämmelserna om kompetensutveckling bör samlas ihop

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2018 9.45
Pressmeddelande

– Jag anser att kunnandet under arbetskarriären ska utvecklas som en helhet. Nuförtiden är de viktigaste bestämmelserna utspridda på åtminstone fyra olika ministeriers förvaltningsområden. Jag föreslår utredning av vilka bestämmelser som kunde samlas ihop, konstaterade näringsminister Mika Lintilä när han talade vid publiceringen av rapporten Tekoälyajan työ (arbetet i AI-eran) på Ständerhuset i Helsingfors den 20 juni 2018.

– Frågan betraktas inte som helhet någonstans: Människor befinner sig i olika levnadssituationer, arbetar hos olika arbetsgivare och har olika slags utbildningsbehov, som inte har beaktats. Vi har ett klart behov av en kunskapsbalk som samlar ihop bestämmelserna. På detta sätt skulle individen lättare kunna förstå sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter, betonade minister Lintilä.

– Den teknologiska utvecklingen medför en förändring i nuvarande arbeten och yrken. En del arbetsuppgifter försvinner och nya uppstår. Robotarna och den artificiella intelligensen blir våra nya arbetskamrater som sköter de rutinmässiga arbetena. Vi kan inte förutspå hur stor förändringen blir, men ett är säkert, nämligen det att arbetet och kompetenskraven förändras. Vi kan bereda oss på denna förändring särskilt med hjälp av utbildningen, konstaterade minister Lintilä.

– Kunskapsreformen kräver också extra finansiering. Diskussioner måste föras också om hur det finansiella ansvaret fördelas och hur utbildningen genomförs. I rapporten föreslås införande av ett kunskapskonto som enligt min åsikt erbjuder en intressant möjlighet till efterfrågebaserad utveckling av utbildningen, fortsatte minister Lintilä.

Rapporten Tekoälyajan työ (arbetet i AI-eran) samlar ihop information om hur den artificiella intelligensen kommer att förändra arbetet och arbetsmarknaden. Arbetsgruppen, som leddes av ordföranden Osmo Soininvaara, föreslår flera rekommendationer om politikåtgärder bl.a. i fråga om utvecklingen av arbetstagarnas kunnande. Rapporten utgör ett led i Finlands program för artificiell intelligens, som leds av Pekka Ala-Pietilä. Rapporten kan läsas på adressen www.tem.fi/julkaisut och mer information om programmet finns på adressen www.tekoalyaika.fi

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929

Tillbaka till toppen