Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä: SMF-företagens tro på framtiden har förbättrats snabbt

Arbets- och näringsministeriet
13.2.2017 10.06
Pressmeddelande

Företagarna i Finland, Finnvera Abp samt arbets- och näringsministeriet offentliggjorde re-sultaten av vårens SMF-barometer den 13 februari 2017. – SMF-företagens konjunkturutsikter förbättras snabbt. Detta stöder uppfattningen att ekonomin går mot ett uppsving, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Bättre konjunkturutsikter för nästa år väntas redan i över 40 procent av alla SMF-företag och i 88 procent av de starkt tillväxtorienterade företagen. För ett år sedan var motsvarande andel 73 procent.  

– De förbättrade konjunkturerna syns också i sysselsättningen. Cirka två av tre tillväxtorienterade företag tänker anställa ny personal. Förväntningarna är störst inom byggverksamhet och kunskapsintensiva tjänster, berättar Lintilä.

– Enligt alla indikatorer var tillväxtorienterade företag mer internationella än andra SMF-företag, förklarar Lintilä. Av SMF-företagen bedrev 12 procent direkt exportverksamhet till utlandet, medan en tredjedel av de tillväxtorienterade företagen bedrev export. Av de tillväxtorienterade företagen tänkte så många som 60 procent öka sina insatser i internationaliseringen nästa år.

Av SMF-företagen tänkte 26 procent ta in extern finansiering nästa år, medan motsvarande andel i starkt tillväxtorienterade företag var 54 procent. – Vi har förbättrat tillgången till finansiering genom olika åtgärder, men trots det upplever starkt tillväxtorienterade företag att finansiering utgör ett stort hinder för utvecklingen av verksamheten. Vi försöker hitta metoder för att ytterligare förbättra situationen, konstaterar näringsminister Lintilä.

SMF-barometern, som görs två gånger om året, beskriver små och medelstora företags utsikter ett år framåt. Resultaten baserar sig på svar från 4 800 företag. I analysen koncentrerade sig ANM på utsikterna i starkt tillväxtorienterade företag.

SMF-barometern

ANM analys (77/2017) om starkt tillväxtorienterade företag

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 410 4909
Samuli Rikama, nationalekonom, ANM, tfn 029 506 0150
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)

Tillbaka till toppen