Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä: Finländska företag har beredskap att tillverka skyddsmaterial

Arbets- och näringsministeriet
7.4.2020 10.55 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 13.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet påskyndar tillverkningen av skyddsmaterial för den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

– Finland har beredskap att i stor skala börja tillverka skyddsmaterial för hälso- och sjukvårdens behov. Arbets- och näringsministeriet har inlett åtgärder som gör det möjligt att starta produktionen, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Problemet med att starta en storskalig inhemsk produktion har varit att vi i Finland inte har haft de maskiner och råvaror som behövs. Nu är vi i den situationen att åtminstone två finländska företag förbereder att köra i gång produktionen, fortsätter ministern.

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med det finländska näringslivet, forskningsinstitut och andra myndigheter utrett förutsättningarna för tillverkning av inhemska skyddsmaterial. Under utredningsarbetet har man hittat tiotals inhemska tillverkare som har både intresse och förutsättningar att börja tillverka antingen andningsskydd eller skyddskläder.

Den första målsättningen är att starta produktionen av inhemska mun- och nässkydd och andningsskydd. För tillfället har Finland ingen egen produktion av andningsskydd, men många finländska företag har anmält intresse för att börja tillverka skyddsutrustning. Arbets- och näringsministeriet har som mål att köra i gång den storskaliga produktionen enligt en snabb tidtabell.

I normala fall skaffar aktörerna inom hälso- och sjukvården den skyddsutrustning och annat material som de behöver via etablerade upphandlingskanaler. Social- och hälsovårdsministeriet är den ansvariga instansen i dessa frågor. Försörjningsberedskapscentralen stöder verksamheten genom att aktivt upphandla skyddsutrustning hos utländska leverantörer. Under rådande undantagsförhållanden ökar den inhemska produktionen avsevärt tillgången på behövligt skyddsmaterial.

Läget är bättre med tanke på skyddskläder än vad det är med tanke på andningsskydd, eftersom det redan finns företag som tillverkar bland annat skyddsdräkter, skyddsmössor och skyddshandskar i Finland. Dessutom har många företag redan börjat tillverka visir.

Under den senaste veckan har arbets- och näringsministeriet tillsammans med Finlands Näringsliv systematiskt kartlagt vilka företag som kan tillverka skyddsmaterial. Teknologiska forskningscentralen VTT har under veckoslutet bedömt företagens tekniska beredskap. Arbets- och näringsministeriet har inlett diskussioner med de företag som VTT lyft fram och utrett hur man till exempel genom finansiering från Business Finland kan påskynda den inhemska produktionen.

Efterfrågan på skyddsutrustning och på material och anordningar som behövs för att tillverka dem är för tillfället exceptionellt stor ute i världen, vilket kan göra det svårare att starta den inhemska produktionen. Om allt går som planerat, inleds den inhemska storskaliga produktionen av andningsskydd i maj.

Den inhemska produktionen väntas också förbättra tillgången på skyddsmaterial som behövs på andra håll än inom hälso- och sjukvården.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 62663
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 342 4476

Tillbaka till toppen