Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Teman för minister Lintiläs Vasaresa är förnybar energi och artificiell intelligens

Arbets- och näringsministeriet
16.3.2018 16.36 | Publicerad på svenska 16.3.2018 kl. 17.30
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä besöker Vasa måndagen den 19 mars 2018. Resan syftar till att uppmuntra företag att ta i bruk och utveckla tillämpningar inom förnybar energi och artificiell intelligens. Man hoppas att dessa blir källor till ekonomisk tillväxt i framtiden.

Ministern talar på energi- och miljöseminariet, som öppnar EnergyWeek. EnergyWeek ordnas i Vasa och sammanför årligen finländska och internationella aktörer och experter på energiområdet. I Vasaregionen finns en betydande del av Finlands och hela Nordens energiteknikindustri.  

– Finland behöver fler liknande företag som i Vasaregionen, som har framgång på den internationella marknaden och tar fram lösningar på införande av ren energi och minskning av koldioxidutsläppen, konstaterar minister Lintilä.

Regeringen har som mål att göra Finland till ett föregångarland inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och rena lösningar. Ett av regeringens spetsprojekt är artificiell intelligens. Minister Lintilä har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett åtgärdsprogram på området. Avsikten är att bereda ett förslag till program för artificiell intelligens för Finland.

Ministern deltar i seminariet Tekoäly – uhka vai mahdollisuus? om artificiell intelligens. Seminariet har ordnats av studentkåren vid Vasa universitet. Där diskuteras den artificiella intelligensens och digitaliseringens roll i samhället samt möjligheterna med artificiell intelligens.

Vid Vasa universitet träffar ministern också universitetets ledning och företrädare för den kinesiska vetenskapsakademin. Under dagen träffar ministern dessutom Marja-Riitta Vest, vd för Viexpo, som tillhandahåller internationaliseringstjänster för små och medelstora företag. Dessutom besöker ministern Leinolat Group, som säljer servicehelheter inom metallbranschen.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn  050 340 2250

Tillbaka till toppen