Hoppa till innehåll

Minister Tiilikainen: Förbud mot stenkol 2029 – stödpaket för dem som är snabba med att slopa kolen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2018 16.03
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att användning av stenkol inom energiproduktionen ska förbjudas genom lag 2029. Dessutom bereds ett stödpaket på 90 miljoner euro för de städers fjärrvärmebolag som förbinder sig att slopa användningen av stenkol redan 2025.

– För att stävja klimatförändringen måste växthusgasutsläppen minskas mycket snabbare än vad man tidigare tänkt. Genom att frångå användningen av stenkol vid energiproduktion kan de utsläpp som uppvärmningen orsakar minskas avsevärt, konstaterar minister Kimmo Tiilikainen.

– Genom ett stödpaket för städer som slopar stenkolen redan 2025 vill vi stödja investeringar för att ersätta stenkolen. Hälften av stödet kommer att gå till kraftvärmeproduktion (CHP) ur förnybara energikällor och hälften till investeringar i annan teknik för att ersätta stenkolen. Genom att stödja kraftvärmeproduktion ur förnybara energikällor tryggar vi samtidigt att elproduktionskapaciteten är tillräcklig vid förbrukningstoppar, påminner Tiilikainen. Stödpaketet genomförs inom ramen för EU:s regler om statligt stöd.

– Paketet finansieras genom att den årsproduktion om två terawattimmar som föreslagits för anbudsförfarandet för förnybar el minskas till 1,4 terawattimmar. Att rikta om stödet från förnybar el till förnybar värme är motiverat, eftersom närmare 80 procent av elproduktionen redan är utsläppsfri, medan endast 36 procent av fjärrvärmeproduktionen är förnybar, konstaterar Tiilikainen.

Dessa omdefinieringar förutsätter inga ändringar i den regeringsproposition som nu är under behandling i riksdagen där det ingår ett förslag om ett premiesystem baserat på ett anbudsförfarande för att främja förnybar energi.

Avsikten är att en regeringsproposition som gäller förbudet mot användning av stenkol ska lämnas till riksdagen under höstsessionen.

Ytterligare upplysningar:
Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, tfn 040 535 8622
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518

Tillbaka till toppen